Yazdığım python programı hata veriyor

“Saati_Ayarla” isimli bir sınıf (class) oluşturunuz. Bu “Saati_Ayarla” sınıfı, sınıfın özelliklerini (attribute) oluşturacak biçimde “saat”, “dakika”, “saniye” olmak üzere sınıfa ait üç parametreyi giriş olarak alsın.

Bu sınıfa ait “saati_kur” isimli bir fonksiyon tanımlayın. “Saati_Ayarla” sınıfının saati_kur isimli metodu çağırıldığı zaman eğer “saat” 0 ile 24 arasında ise saat isimli değişkene, eğer “dakika” 0 ile 60 arasında ise dakika isimli değişkene,” eğer “saniye” 0 ile 60 arasında ise saniye isimli değişkene girilen değerleri atayınız.

Bu sınıfa ait “saati_göster” isimli bir fonksiyon tanımlayın. Saati_Ayarla sınıfının saati_göster metodu çağırıldığı zaman ekranda saat : dakika : saniye formatında saatin kaç olduğunu görebilsin. Örneğin “Saat 05:36:00” gibi.

Ayrıca “saati_kur” metodunun içinde try-except bloğu kullanarak, saatin ayarlanması sırasında bir hata oluşması durumlarda, “Saat kurulamadı” yazısını kullanıcı ekranda görebilsin.
SORU bu benim yazdığım kod hata veriyor hata nerde onu bulamıyorum
class Saati_Ayarla():
def init(self, saat=0, dakika=0, saniye=0):
self.saat = saat
self.dakika = dakika
self.saniye = saniye
# if (type(self.saat)) != int:
# raise Exception(‘Saat için bir int girmelisiniz’)
# if (type(self.dakika)) != int:
# raise Exception(‘Dakika için bir int girmelisiniz’)
# if (type(self.saniye)) != int:
# raise Exception(‘Saniye için bir int girmelisiniz’)

def Saati_kur(self):
  try:
    if 0 <= self.saat < 24:
      self.saat = self.saat
    else:
      self.saat = 0

    if 0 <= self.dakika < 60:
      self.dakika = self.dakika
    else:
      self.dakika = 0

    if 0 <= self.saniye < 60:
      self.saniye = self.saniye
    else:
      self.saniye = 0

  except:
    print('Saat kurulamadı')

def saati_göster(self):
  print('Saat {}:{}:{}'.format(self.saat, self.dakika, self.saniye))

saat=Saati_Ayarla(10, 59, 12)
saat.Saati_kur()
saat.saati_göster()

class Saati_Ayarla():
  def __init__(self, saat=0, dakika=0, saniye=0): # 'init' yerine '__init__' yazmalısınız
    self.saat = saat
    self.dakika = dakika
    self.saniye = saniye
    
    if (type(self.saat)) != int:
      raise TypeError("Saat için bir int girmelisiniz") # Exception() yerine TypeError() yazdım
    if (type(self.dakika)) != int:
      raise TypeError("Dakika için bir int girmelisiniz")
    if (type(self.saniye)) != int:
      raise TypeError("Saniye için bir int girmelisiniz")
    
  def Saati_kur(self):
    try:
      if 0 <= self.saat < 24:
        self.saat = self.saat
      else:
        self.saat = 0
  
      if 0 <= self.dakika < 60:
        self.dakika = self.dakika
      else:
        self.dakika = 0
  
      if 0 <= self.saniye < 60:
        self.saniye = self.saniye
      else:
        self.saniye = 0
  
    except:
      print('Saat kurulamadı')
  
  def saati_göster(self):
    print('Saat {}:{}:{}'.format(self.saat, self.dakika, self.saniye))
  
saat=Saati_Ayarla(10, 59, 12)
saat.Saati_kur()
saat.saati_göster()
1 Beğeni