Yeni öğreniyorum lütfen yardım

Spyder da aşağıdaki kodları yazdığımda;

#!/usr/bin/env python3

-- coding: utf-8 --

“”"
Created on Wed Aug 14 01:13:37 2019

@author: engincelik
“”"

sayi = 12343567563356
sayi = str(sayi)
len(sayi)

Şöyle bir hata alıyorum:

runfile(’/Users/engincelik/Desktop/python/untitled0.py’, wdir=’/Users/engincelik/Desktop/python’)

sebebi ne olabilir.

Lütfen yardım!!!

Yazdığınız şey bir hata değil. Hatanın tamamını atmalısınız. Kodlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

1 Beğeni

Merhaba,
Sayi isimli değişkenin kaç basamaklı olduğunu öğrenmeye yönelik bir kod yazmışsınız.
Eksik kısım, sonucu print fonksiyonu ile ekrana bastırmamanız.
Son satırı print fonksiyonu içine alırsanız, sonucu ekranda görebilirsiniz.

sayi = 12343567563356
sayi = str(sayi)
print(len(sayi))

Çıktı;

14
1 Beğeni

teşekkür ederim. Acemilik işte… :slight_smile:

Rica ederim, Ben de acemilerdenim, böyle hataları yapa yapa acemiliği aşacağız. :smiley:

1 Beğeni