2 Listedeki string ögelerden birini diğerinin sonuna eklemek

Liste1=[“abc”, “edf”]
Liste2=[“xyz”, “jkl”]
Stringlerden oluşan iki liste dizim var.
Bu iki dizimden şöyle bir çıktı almak istiyorum:
abcxyz
edfjkl

Yani her dizinin birinci öğesinini diğerine ekleyecek.

Bu fonksiyonu nasıl yazabilirim?

Stringlerin join metodu bu iş için biçilmiş kaftan:

print("".join(Liste1))
for i, j in zip(list1,list2):
    print(i+j)

1 Beğeni