Ana navbar dışında 2.navbar

Arkadaşlar Ana navbarın dışında article için 2.navbarım var .Bunlar için de kategori yaptım.Bununla ilgli fikri olan var mı görselleri paylaşıyorum


Ads%C4%B1z2