Arka plandaki resim rengini otomatik algılama var mı?

sayfada bulunan bir arka plan resimleri var ve resimler farklı bir sayfadan rastgele çekiliyor. çekilen resimlerin üzerine yazı yazılıyor ve yazı rengi beyaz. ama bazı resimlerde beyaz yoğunluğu fazla veya komple beyaz olan resimler var. arka plandaki resmin renk yoğunluğunu önceden alıp ona göre yazı fontunu değiştirmek istiyorum ama bunu yapabilir miyim bilemedim. bu konuda yol veya kaynak gösterecek kimse var mı?

Çok eski bir konu ama cevapsız kalmasın istedim, PHP ile bu mümkün, resimdeki renk yoğunluğuna göre dinamik olarak renkler belirleyebilirsiniz.

<?php

// EXAMPLE PICTURE
$url='https://www.nordoff-robbins.org.uk/sites/default/files/google.jpg';

//var_dump(getColorPallet($url));

echoColors(getColorPallet($url));


function echoColors($pallet){ // OUTPUT COLORSBAR
  foreach ($pallet as $key=>$val)
    echo '<div style="display:inline-block;width:50px;height:20px;background:#'.$val.'"> </div>';
}

function getColorPallet($imageURL, $palletSize=[16,8]){ // GET PALLET FROM IMAGE PLAY WITH INPUT PALLET SIZE
  // SIMPLE CHECK INPUT VALUES
  if(!$imageURL) return false;

  // IN THIS EXEMPLE WE CREATE PALLET FROM JPG IMAGE
  $img = imagecreatefromjpeg($imageURL);

  // SCALE DOWN IMAGE
  $imgSizes=getimagesize($imageURL);

  $resizedImg=imagecreatetruecolor($palletSize[0],$palletSize[1]);

  imagecopyresized($resizedImg, $img , 0, 0 , 0, 0, $palletSize[0], $palletSize[1], $imgSizes[0], $imgSizes[1]);

  imagedestroy($img);

  //CHECK IMAGE
  /*header("Content-type: image/png");
  imagepng($resizedImg);
  die();*/

  //GET COLORS IN ARRAY
  $colors=[];

  for($i=0;$i<$palletSize[1];$i++)
    for($j=0;$j<$palletSize[0];$j++)
      $colors[]=dechex(imagecolorat($resizedImg,$j,$i));

  imagedestroy($resizedImg);

  //REMOVE DUPLICATES
  $colors= array_unique($colors);

  return $colors;

}
?>