AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'config'

   password = Label(frame1, text="Password", font=("helvetica", 15, "bold"), bg="white", fg="royalblue1").place(x=50, y=170)
  txt_password = Entry(frame1, font=("helvetica", 14,"italic"), bg="white",show='*').place(x=50,y=205, width=300)


  sifre=IntVar(value=0)
  def my_show():
    if(sifre.get()==1):
      txt_password.config(show='')

    else:
      txt_password.config(show='*')


  c1=tkinter.Checkbutton(frame1,text="Show Password",variable=sifre,onvalue=1,offvalue=0,command=my_show,bg="white")
  c1=tkinter.Checkbutton(c1.place(x=50,y=240))

BU ŞEKİLDE BİR KOD YAZDIM ŞİFRENİN GİZLENİP GÖRÜNÜR OLABİLMESİ İÇİN CHECK BUTTON OLUŞTURDUM FAKAT BU HATAYI ALIYORUM. ÇÖZÜMÜ NEDİR?