"AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'span'" hatası

pytube ile müzik ve video indirmeyi sağlayan kodumun bugün çalışmadığını farkettim pytube desteği felan mı kesti yoksa başka bir sorun mu var?

Hatayı veren minimal bir kod örneğini, aldığınız hatayı ve kullandığınız pytube modülünün versiyonunu paylaşmadığınız takdirde sorunuzu spesifik bir şekilde yanıtlamak kolay değil.

1 Beğeni

ben pytube nin örnek kodunu denediğimde de hata verdi bence sorun pytube da

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\alper\PycharmProjects\python\SCRİPTS\Music\sa.py", line 2, in <module>
  YouTube('https://youtu.be/9bZkp7q19f0').streams.first().download()
 File "C:\Users\alper\PycharmProjects\python\venv\lib\site-packages\pytube\__main__.py", line 292, in streams
  return StreamQuery(self.fmt_streams)
 File "C:\Users\alper\PycharmProjects\python\venv\lib\site-packages\pytube\__main__.py", line 177, in fmt_streams
  extract.apply_signature(stream_manifest, self.vid_info, self.js)
 File "C:\Users\alper\PycharmProjects\python\venv\lib\site-packages\pytube\extract.py", line 409, in apply_signature
  cipher = Cipher(js=js)
 File "C:\Users\alper\PycharmProjects\python\venv\lib\site-packages\pytube\cipher.py", line 44, in __init__
  self.throttling_array = get_throttling_function_array(js)
 File "C:\Users\alper\PycharmProjects\python\venv\lib\site-packages\pytube\cipher.py", line 323, in get_throttling_function_array
  str_array = throttling_array_split(array_raw)
 File "C:\Users\alper\PycharmProjects\python\venv\lib\site-packages\pytube\parser.py", line 158, in throttling_array_split
  match_start, match_end = match.span()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'span'

Process finished with exit code 1

import pytube; print(pytube.__version__) ile versiyonunuzu görebilirsiniz.

pip install --upgrade pytube

yaparsanız, 11.0.2’de çalıştığını görebilirsiniz.

1 Beğeni

Evet şimdi farkettim pytube yeni güncellenmiş
Gerçekten çok teşekkür ederim <3

1 Beğeni