Basit Bir Amiral Battı Oyunu

import random


def create_random_ship():
  return random.randint(0, 5), random.randint(0, 5)


def play_again():
  try_again = input("Wanna play again? <Y>es or <N>o? >: ").lower()
  if try_again == "y":
    play_game()
  else:
    print("Goodbye!")
    return


print("Welcome to the Battleship game!"
   "\nYour main objective is to find and destroy all the hidden ships on map!\n")

print("""\nIntroductions:
\nYou have 10 ammo and there are 3 hidden ships on map.
In order to hit them, you have to enter specific numbers for that location. For example:
For the first row and first column, you have to write 1 and 1.
I wish you good fortune in wars to come!\n""")


def play_game():
  game_board = [["O", "O", "O", "O", "O"],
         ["O", "O", "O", "O", "O"],
         ["O", "O", "O", "O", "O"],
         ["O", "O", "O", "O", "O"],
         ["O", "O", "O", "O", "O"]]

  for i in game_board:
    print(*i)

  ship1 = create_random_ship()
  ship2 = create_random_ship()
  ship3 = create_random_ship()
  ships_left = 3
  ammo = 10

  while ammo:
    try:
      row = int(input("Enter a row number between 1-5 >: "))
      column = int(input("Enter a column number between 1-5 >: "))
    except ValueError:
      print("Only enter number!")
      continue

    if row not in range(1,6) or column not in range(1, 6):
      print("\nThe numbers must be between 1-5!")
      continue

    row = row - 1 # Reducing number to desired index.
    column = column - 1 # Reducing number to desired index.

    if game_board[row][column] == "-" or game_board[row][column] == "X":
      print("\nYou have already shoot that place!\n")
      continue
    elif (row, column) == ship1 or (row, column) == ship2 or (row, column) == ship3:
      print("\nBoom! You hit! A ship has exploded! You were granted a new ammo!\n")
      game_board[row][column] = "X"
      ships_left -= 1
      if ships_left == 0:
        print("My my, i didn't know you were a sharpshooter! Congratz, you won!")
        play_again()
    else:
      print("\nYou missed!\n")
      game_board[row][column] = "-"
      ammo -= 1

    for i in game_board:
      print(*i)

    print(f"Ammo left: {ammo} | Ships left: {ships_left}")

  play_again()


if __name__ == "__main__":
  play_game()

Bu oyun yazdığım 3. program. Koordinat üreten fonksiyonun bug yaratabileceğinin farkındayım, yanlışlıkla gemilere aynı koordinatı verebilir. Onu nasıl düzeltebilirim? Onun dışında program nasıl? Nasıl geliştirebilirim, yorumlarınız nedir? Teşekkürler.

Mesela bu örnekte Walrus Operatörünü kullanabilirsiniz. Gemilerin koordinatlarının farklı olması için aşağıdaki gibi bir kod işinizi görür.

import random


def create_random_ship():
  return random.randint(0, 5), random.randint(0, 5)


ships = []
while len(ships) < 3:
  if (ship := create_random_ship()) not in ships:
    ships.append(ship)
    
print(ships)

veya bir set de kullanabilirsiniz:

ships = set()
while len(ships) < 3:
  ships.add(create_random_ship())
    
print(ships)
1 Beğeni
import random


def create_random_ships():
  ship_coordinates = []

  while len(ship_coordinates) < 3:
    ship = [random.randrange(5), random.randrange(5)]
    if ship not in ship_coordinates:
      ship_coordinates += [ship]

  return ship_coordinates


def play_again():
  try_again = input("Wanna play again? <Y>es or <N>o? >: ").lower()
  if try_again == "y":
    play_game()
  else:
    print("Goodbye!")
    return


def print_introductions():
  print("\nWelcome to the Battleship game!"
     "\nYour main objective is to find and destroy all the hidden ships on map!\n")
  print("""\nIntroductions:
\nYou have 10 ammo and there are 3 hidden ships on map.
In order to hit them, you have to enter specific numbers for that location. For example:
For the first row and first column, you have to write 1 and 1.
I wish you good fortune in wars to come!\n""")


def play_game():
  print_introductions()

  game_board = [["O", "O", "O", "O", "O"],
         ["O", "O", "O", "O", "O"],
         ["O", "O", "O", "O", "O"],
         ["O", "O", "O", "O", "O"],
         ["O", "O", "O", "O", "O"]]

  for i in game_board:
    print(*i)

  ship_coordinates = create_random_ships()
  ships_left = 3
  ammo = 10

  while ammo:
    try:
      row = int(input("Enter a row number between 1-5 >: "))
      column = int(input("Enter a column number between 1-5 >: "))
    except ValueError:
      print("Only enter number!")
      continue

    if row not in range(1,6) or column not in range(1, 6):
      print("\nThe numbers must be between 1-5!")
      continue

    row = row - 1 # Reducing number to desired index.
    column = column - 1 # Reducing number to desired index.

    if game_board[row][column] == "-" or game_board[row][column] == "X":
      print("\nYou have already shoot that place!\n")
      continue
    elif [row, column] in ship_coordinates:
      print("\nBoom! You hit! A ship has exploded! You were granted a new ammo!\n")
      game_board[row][column] = "X"
      ships_left -= 1
      if not ships_left:
        print("My my, i didn't know you were a sharpshooter! Congratz, you won!")
        break
    else:
      print("\nYou missed!\n")
      game_board[row][column] = "-"
      ammo -= 1

    for i in game_board:
      print(*i)

    print(f"Ammo left: {ammo} | Ships left: {ships_left}")

  play_again()


if __name__ == "__main__":
  play_game()

Kodu bu şekilde güncelledim.