Belgelere f-string ve curses belgeleri eklendi

istihza belgelerine f-string ve curses belgeleri eklenmiştir. f-string belgelerini ekleyen @bisguzar’a ve curses belgelerini ekleyen @dildeolupbiten’e teşekkürler.

3 Beğeni

f-strings kullanım işlevselliği olarak daha fazla şekilde sanırım. Bu kullanım anlatımında daha fazla. Hani belgelere ekleme yapan arkadaşları eleştirmek değil amacım. sadece farklı anlatım olarak bulunsun dedim.

Her konuda tek bir belge bulundurmak, belgelerin bulunabilirliği açısından önemli. Dediğiniz gibi eksik kalmış konular kalmış olabilir. Bunları, yazar, siz ya da bir başkası zamanla tamamlayabilir.

1 Beğeni