Belgelere f-string ve curses belgeleri eklendi

curses
f-string
belgeler

#1

istihza belgelerine f-string ve curses belgeleri eklenmiştir. f-string belgelerini ekleyen @bisguzar’a ve curses belgelerini ekleyen @dilde_olupbiten’e teşekkürler.


#2

f-strings kullanım işlevselliği olarak daha fazla şekilde sanırım. Bu kullanım anlatımında daha fazla. Hani belgelere ekleme yapan arkadaşları eleştirmek değil amacım. sadece farklı anlatım olarak bulunsun dedim.


#3

Her konuda tek bir belge bulundurmak, belgelerin bulunabilirliği açısından önemli. Dediğiniz gibi eksik kalmış konular kalmış olabilir. Bunları, yazar, siz ya da bir başkası zamanla tamamlayabilir.