Bir csv Data Frame'indeki Sütunu Çekme, İşleme, Sözlük Olarak Döndürme

Şimdi elimde şu linke yükledeğim bir veri seti var:
Link: https://s7.dosya.tc/server18/skpakr/NISPUF17.csv.html

import pandas as pd

def proportion_of_education():
  df = pd.read_csv(r"Dosya_Yolu\NISPUF17.csv")
  print(df["EDUC1"] != "College Graduate")

proportion_of_education()

Bu veri setinden belli bir kategorideki, diyelim ki EDUC1 sütunundaki veriyi şöyle çekeceğim:

{"less than high school":0.2,
  "high school":0.4,
  "more than high school but not college":0.2,
  "college":0.2}

Bu şekilde çekebilmem için, yukarıda başladığım koda yardımcı olabilir misiniz?

df.EDUC1.value_counts(normalize=True).to_dict()

Senin söylediğini ekleyerek, şöyle bir şey yaptım, ama olmadı. Döndürüyor, ama her satır için uygulamıyor, her satıra aynı değeri veriyor. Hatam nerede sence?

import pandas as pd

def proportion_of_education():
  
  df = pd.read_csv(r"_yol_\NISPUF17.csv")
  for i in range(len(df.index)):
          print(df.EDUC1[df.EDUC1 != "COLLEGE GRAD"].value_counts(normalize=True).to_dict())
    
proportion_of_education()

for’a gerek yok zaten, her bir satır için bir tane veri var seçili sütunda, onun nasıl bir istatistiği çıkarılabilir ki?

bu o tüm sütuna dair bir histogram

Anladığım kadarıyla benden yukarıdaki anahtarlara karşılık gelen değerleri csv dosyasından çekmemi ve sözlük olarak yukarıdaki çıktıyı döndürmemi istiyor.
Arkadaşlar şöyle bir şey yazdım:

import pandas as pd

def proportion_of_education():
  
  df = pd.read_csv(r"NISPUF17.csv")
  
  liste1=[]
  liste2=["less than high school", "high school", "more than high school but not college", "college"]
  
  totdat=len(df.index)
  totlesshighsdat=len(df.EDUC1[df.EDUC1 == "< 12 YEARS"])
  tothighgsdat=len(df.EDUC1[df.EDUC1 == "12 YEARS"])
  totmorehighsnotcdat=len(df.EDUC1[df.EDUC1 == "> 12 YEARS, NON-COLLEGE GRAD"])
  totcollagedat=len(df.EDUC1[df.EDUC1 == "COLLEGE GRAD"])
  
  x1=totlesshighsdat/totdat
  x2=tothighgsdat/totdat
  x3=totmorehighsnotcdat/totdat
  x4=totcollagedat/totdat
  liste1.append(x1)
  liste1.append(x2)
  liste1.append(x3)
  liste1.append(x4)
  
  print(dict(zip(liste2, liste1)))

Ama yine de, aşağıdaki kodlardan dolayı şöyle bir hata veriyor:

assert type(proportion_of_education())==type({}), "You must return a dictionary."
assert len(proportion_of_education()) == 4, "You have not returned a dictionary with four items in it."
assert "less than high school" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."
assert "high school" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."
assert "more than high school but not college" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."
assert "college" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."

{'less than high school': 0.0, 'high school': 0.0, 'more than high school but not college': 0.0, 'college': 0.0}
---------------------------------------------------------------------------
AssertionError              Traceback (most recent call last)
<ipython-input-8-2eae51ff42e4> in <module>
----> 1 assert type(proportion_of_education())==type({}), "You must return a dictionary."
   2 assert len(proportion_of_education()) == 4, "You have not returned a dictionary with four items in it."
   3 assert "less than high school" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."
   4 assert "high school" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."
   5 assert "more than high school but not college" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."

AssertionError: You must return a dictionary.

Oysa ben sözlüğe dönüştürdüm, sizce neden?

import pandas as pd

def proportion_of_education():
  
  df = pd.read_csv("assets/NISPUF17.csv")
  liste1=[]
  liste2=["less than high school", "high school", "more than high school but not college", "college"]
  totdat=len(df.index)
  totlesshighsdat=len(df.EDUC1[df.EDUC1 == "< 12 YEARS"])
  tothighgsdat=len(df.EDUC1[df.EDUC1 == "12 YEARS"])
  totmorehighsnotcdat=len(df.EDUC1[df.EDUC1 == "> 12 YEARS, NON-COLLEGE GRAD"])
  totcollagedat=len(df.EDUC1[df.EDUC1 == "COLLEGE GRAD"])
  
  x1=totlesshighsdat/totdat
  x2=tothighgsdat/totdat
  x3=totmorehighsnotcdat/totdat
  x4=totcollagedat/totdat
  liste1.append(x1)
  liste1.append(x2)
  liste1.append(x3)
  liste1.append(x4)

  diction=dict(zip(liste2, liste1))
  return diction

assert type(proportion_of_education())==type({}), "You must return a dictionary."
assert len(proportion_of_education()) == 4, "You have not returned a dictionary with four items in it."
assert "less than high school" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."
assert "high school" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."
assert "more than high school but not college" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."
assert "college" in proportion_of_education().keys(), "You have not returned a dictionary with the correct keys."