Bir dosyadan diğerine kod yazma

Örneğin, elimizde iki tane .py dosyası var isimleri 1.py ve 2.py olsun. Yapacağımız iş 1.py olan dosyadan 2.py’ye kod yazma

def deneme():
    demo = "araştırma"
    1.py'de mesela print(demo)

gibi bir kodu 1.py aracılığıyla 2.py’ye yazmak mümkün müdür?

Umarım anlatabilmişimdir, biraz karışık oldu gibi :smiley:

with open("file2.py","a") as f:
     f.write("def deneme():\n")
     f.write("\tdemo = 'araştırma'\n")
     f.write("\tprint(demo)\n")

Bu şekilde yazabilirsiniz.

1 Beğeni