Bir host üzerinden pyhton botumu çalıştırmak istiyorum

merhaba arkadaşlar bir python kodum var lakin host üzerinden çalıştırmaya çalıştığımda şu hatayı alıyorum
Traceback (most recent call last):
File “/home/hasanabi123/deneme.py”, line 75, in
asyncio.run(main())
File “/usr/local/lib/python3.10/asyncio/runners.py”, line 44, in run
return loop.run_until_complete(main)
File “/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py”, line 646, in run_until_complete
return future.result()
File “/home/hasanabi123/deneme.py”, line 74, in main
await asyncio.create_task(send_message_periodically(chat_id))
File “/home/hasanabi123/deneme.py”, line 56, in send_message_periodically
resp = fetch_data()
File “/home/hasanabi123/deneme.py”, line 39, in fetch_data
conn.request(“POST”, “/API/IPricing/GetLowestPrices/v1”, payload, headers)
File “/usr/local/lib/python3.10/http/client.py”, line 1282, in request
self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
File “/usr/local/lib/python3.10/http/client.py”, line 1328, in _send_request
self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
File “/usr/local/lib/python3.10/http/client.py”, line 1277, in endheaders
self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
File “/usr/local/lib/python3.10/http/client.py”, line 1037, in _send_output
self.send(msg)
File “/usr/local/lib/python3.10/http/client.py”, line 975, in send
self.connect()
File “/usr/local/lib/python3.10/http/client.py”, line 1447, in connect
super().connect()
File “/usr/local/lib/python3.10/http/client.py”, line 941, in connect
self.sock = self._create_connection(
File “/usr/local/lib/python3.10/socket.py”, line 845, in create_connection
raise err
File “/usr/local/lib/python3.10/socket.py”, line 833, in create_connection
sock.connect(sa)
OSError: [Errno 101] Network is unreachable

requests ve python-telegram-bot kütüphaneleri dahildir. bu sorunu nasıl çözebilirim, şimdiden teşekkürler.

sanırım pythonanywhere üzerinden hostlamaya çalışıyorsunuz doğru mudur?