Bir kolonun tekrarlayan değerlerini saydırma

Elimdeki excel’de belli bölgelerde satılan araçlar var. King de Tesla Model 3 alan birden fazla kişi var. Bunu pandas kütüphanesi yardımıyla bulabilmem mümkün mü? Daha sonra Tesla bir index modelleri diğer index ve King de column olacak. Model 3, King de 5 tane var gibi gözükecek (pivot table ile). Ancak sayma işlemini yapamadım, yardımcı olur musunuz?

evet mümkün, sayma işlemine kadar geldiğiniz kısmın kodunu atabilir misiniz varsa

import numpy as np
import pandas as pd 


df = pd.read_csv("Electric_Vehicle_Title_and_Registration_Activity.csv",

       usecols= ["Make", "Model",] )
            
df = pd.DataFrame(df)
            
df2 = pd.read_csv("Electric_Vehicle_Title_and_Registration_Activity.csv",

       usecols= ["Make", "Model", "County" ] )
df2 = pd.DataFrame(df2)
            
         


df = df.pivot_table(values = "...", index= ["Make", "Model"])

Pek bir kod yazmadım aslında. Values kısmında sonra ilerleyemedim… Yani aslında düşündüğüm ayrıca df2 de bu sayıları bulup valuese yazmaktı.

Peki, belki şu tarif ettiğinizdir

df2.groupby(["Make", "Model"])["County"].count().to_frame()

Operasyon için şuraya bakabilirsiniz
https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/03.08-aggregation-and-grouping.html#GroupBy:-Split,-Apply,-Combine

Aşağı yukarı şunu yapıyoruz:

“Make” ve “Model” sütunları üzerinden veriyi "grup"luyoruz
Oluşan grubun “County” sütununu seçiyoruz
Sayma işlemini uyguluyoruz her bir gruba karşılık gelen County’lere
DataFrame’e geri dönüyoruz daha güzel gözüksün diye

Attığınız sayfaya da baktım… fakat bu county deki modelleri buluyor. Ben column da “King” “Pierce” gibi yazabilmesini istiyorum…

Bu kodla tek tek ayrıştırdım ama burdan da ilerlemek mümkün değil sanırım
county = df2['County'].str.split(';\s*', expand=True).stack().unique()

value_counts mu aradığınız acaba?

df2.groupby(["Make", "Model"])["County"].value_counts()

Bu da değilse acaba verinin küçük bir kısmı ile istediğiniz çıktıyı yazabilir misiniz? https://stackoverflow.com/help/minimal-reproducible-example

Value counts sadece int hesaplıyor diye kalmış aklımda.

Aradığım tam olarak bunun verdiği sonuçtu . Çok teşekkür ederim. :slightly_smiling_face:

1 Beğeni