Bir liste içinde belirtilen rakamın kaç tane olduğunu bulma

bulunan=0

for i in range(1,124):

print(i)
if i=="2":
  bulunan=bulunan+1

print(“Toplam”,bulunan)

Sayi oldugu icin "2" yerine 2 ile karsilastirmak lazim bi de kod blogunu ``` arasina almak lazim ama onun disinda dogru.

Bir rakamın veya yazının dizi/liste içerisinde kaç kez geçtiğini bulmak için count() kullanabilirsiniz.
Mesela:

liste = [1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5]
bulunan = liste.count(3)
print(bulunan)

Çıktı olarak ekranda 4 yazacaktır.

Eğer count() kullanmak yerine kendiniz bunu hesaplamak isterseniz şu şekilde yapılabilir.

def fonksiyon(liste, aranan_eleman):
  # liste içerisinde aranan_eleman'ın kaç kere bulunduğunu hesaplayan bir fonksiyon.
  bulunan = 0
  for eleman in liste:
    if eleman == aranan_eleman:
      bulunan = bulunan + 1
  return bulunan

liste = [1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5]
aranan_eleman = 3
bulunan = fonksiyon(liste, aranan_eleman)
print(bulunan)

Edit: İstediğiniz şey bir rakamı, çok basamaklı sayıların içinde dahi olsa bulmak ise, mesela 1’den 124’e kadar olan sayılarda, 2 rakamının kaç kez geçtiğini bulmak ise şu şekilde yapabilirsiniz.

bulunan = 0
for n in range(1, 124):
  n = str(n)
  # mesela 2'yi bulalım.
  bulunan = bulunan + n.count("2")

print(bulunan)

Bunu da fonksiyon haline getirecek olursak:

def fonksiyon(liste, aranan_eleman):
  bulunan = 0
  aranan_eleman = str(aranan_eleman)
  for eleman in liste:
    eleman = str(eleman)
    bulunan = bulunan + eleman.count(aranan_eleman)
  return bulunan

liste = range(1, 124)
aranan_eleman = 2
bulunan = fonksiyon(liste, aranan_eleman)
print(bulunan)
2 Beğeni