Bir soru sirali döngü

#1

Aşadaki kod 1 ile maxpage arasında değer adayıp random işlem yapıyor ben burda maxpage değerini girdikten sonra 1 er attırarak sıralı yapmak istiyorum bunu nasıl yaparım teşekkürler
(random değilde örnegin maxpage değerini 1000 girdim sonraki değeri 1001 yapıp işlem yapacak sonra 1002 verip işlem yapacak)

import threading
import os
import time
import random
import requests
import json
from bit import Key
from bit.format import bytes_to_wif
import traceback

#maxPage = pow(2,256) / 128
maxPage = 1000

	
def getRandPage():
  return random.randint(1, maxPage)

def getPage(pageNum):
  keyList = []
  addrList = []
  addrStr1 = ""
  addrStr2 = ""
  num = (pageNum - 1) * 128 + 1
  try:
    for i in range(num, num + 128):
      key1 = Key.from_int(i)
      wif = bytes_to_wif(key1.to_bytes(), compressed=False)
      key2 = Key(wif)
      keyList.append(hex(i)[2:])
      addrList.append(key2.address)
      addrList.append(key1.address)
      if len(addrStr1): addrStr1 = addrStr1 + "|"
      addrStr1 = addrStr1 + key2.address
      if len(addrStr2): addrStr2 = addrStr2 + "|"
      addrStr2 = addrStr2 + key1.address
  except:
    pass
  return [keyList, addrList, addrStr1, addrStr2]

def getBalances(addrStr):
  balances = "security"
  while True:
    if "security" not in balances: break
    secAddr = balances.split("effects address ")
    if len(secAddr) >= 2:
      secAddr = secAddr[1].split(".")[0]
      addrStr = addrStr.replace(secAddr + "|", "")
      addrStr = addrStr.replace("|" + secAddr, "")
    try:
      r = requests.get(url='http://blockchain.info/multiaddr?active=%s' % addrStr, timeout=5)
      balances = r.text
    except:
      return
  try:
    balances = json.loads(balances)
    balances = balances['addresses']
  except:
    print (balances)
  return balances

getCount = 0
fp_found = open("found.txt", "w+")
fp_fund = open("fund.txt", "w+")

def getWallet():
  global getCount
  while True:
    page = getRandPage()
    pageRet = getPage(page)

    try:
      balancesRet = getBalances(pageRet[2])
      for balance in balancesRet:
        getCount = getCount + 1
        if balance['final_balance'] <= 0 and balance['total_sent'] <= 0: continue
        key = ""
        isCompress = 0
        for i in range(0, len(pageRet[1])):
          if balance['address'] == pageRet[1][i]:
            key = pageRet[0][int(i/2)]
            if i % 2 == 1: isCompress = 1
            break
        if key == "": continue
        fp_found.write(str(isCompress) + " " + str(balance['final_balance']) + " " + str(balance['total_sent']) + " " + key + " " + balance['address'] + "\n")
        if balance['final_balance'] > 0:
          fp_fund.write(str(isCompress) + " " + str(balance['final_balance']) + " " + str(balance['total_sent']) + " " + key + " " + balance['address'] + "\n")
        print (isCompress, balance['final_balance'], balance['total_sent'], key, balance['address'])

      balancesRet = getBalances(pageRet[3])
      for balance in balancesRet:
        getCount = getCount + 1
        if balance['final_balance'] <= 0 and balance['total_sent'] <= 0: continue
        key = ""
        isCompress = 1
        for i in range(0, len(pageRet[1])):
          if balance['address'] == pageRet[1][i]:
            key = pageRet[0][int(i/2)]
            if i % 2 == 1: isCompress = 1
            break
        if key == "": continue
        fp_found.write(str(isCompress) + " " + str(balance['final_balance']) + " " + str(balance['total_sent']) + " " + key + " " + balance['address'] + "\n")
        if balance['final_balance'] > 0:
          fp_fund.write(str(isCompress) + " " + str(balance['final_balance']) + " " + str(balance['total_sent']) + " " + key + " " + balance['address'] + "\n")
        print (isCompress, balance['final_balance'], balance['total_sent'], key, balance['address'])
      fp_found.flush()
      fp_fund.flush()
    except:
      traceback.print_exc()
      continue
    clearScreen()
    #print (getCount)
    print (page)

def clearScreen():
  os.system('clear')

def main():
  threads = []
  for i in range(2):
    threads.append(threading.Thread(target=getWallet,args=()))
  for t in threads:
    time.sleep(1.0)
    t.start()
  for t in threads:
    t.join()

if __name__ == '__main__':
  main()