"Break" ve "continue" Nedir?

Arkadaşlar bir şey soracağım.

YazBel’de bunlar bir deyim olarak yazılmış ama bu Break ve continue tam olarak nedir? Fonksiyon mu? Method mu? Nedir tam olarak?

2 Beğeni

Break ve continue çoğunlukla birer “keyword” olarak isimlendirilse de Python’ın resmi dökümantasyonunda “statement” diye geçiyor. Türkçe olarak “ifade” yazmak istemedim çünkü ifade anlamına gelen “Statement” ve “Expression” sözcükleriyle karıştırılabilirdi. Bu ikisi Python’da farklı anlamlara geliyor.

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#break-and-continue-statements-and-else-clauses-on-loops

https://docs.python.org/3/reference/simple_stmts.html#the-break-statement

İstediğin bilginin bunların işlevinden ziyade “ne” olduklarıydı diye anladım.

2 Beğeni

Teşekkür ederim hocam. O zaman ben “ifade” diye bileyim.

1 Beğeni

“Statement” diye bilmenin yanlış olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Yalnız, Türkçeleştirme kısmında bir standart -benim bildiğim kadarıyla- henüz oturmadığı için farklı kaynaklarda farklı ifadeler kullanılabiliyor.

Örneğin bu kaynakta anahtar kelime olarak isimlendirilmiş.
Burada da gene anahtar kelime olarak isimlendirilmiş. (2.3. Madde)
Bizim belgelerimizde ise deyim olarak isimlendirilmiş.

Buradaki farklılık hayati ve kabul edilemez cinsten değil. Yabancı kaynaklarda da bu durum var. Python’ın kendi dökümanlarında bile statement olarak geçerken burada ve birçok yerde keyword dendiğini görebiliyoruz.

Önemli olan kaynaktaki tutarlığını koruyabilmesi diye düşünüyorum. Yani bir yerde anahtar sözcük deyip bir yerde metot dememesi gibi bir tutarlılık. Bir önemli konu da, isimlerin açıkça tanımlanmış olması. Deyim neyi temsil ediyor, ifade neyi temsil ediyor gibisinden.

1 Beğeni

Keyword olarak da geçiyor:

https://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html#keywords

Statement olan bir yapı aynı zamanda keyword de olamaz gibi bir algı var sanırım, oysa tanım buna izin veriyor:

https://docs.python.org/3/glossary.html#term-statement

https://docs.python.org/3/reference/simple_stmts.html#the-break-statement

2 Beğeni

Evet niyeyse böyle bir sınırlama oluşturmuşum kendi kafamda, daha dilkkatli incelesem iyi olacak.