BT İşe Alım’da İstihdam Verileri

Bilişim teknolojileri; bilgilerin toplanıp, işlenmesinde ve depolanmasında ağlar arasında bilginin bir yerden başla bir yere iletilmesiyle birlikte kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan bilgisayar ve iletişim de dahil olmak üzere olan bütün teknolojileri kapsar. Bilişim teknolojilerini dört ana fonksiyon içerisinde kategorize edebiliriz. Bunlar; yazılım, hizmetler, donanım ve ekipmanlardır.

Her geçen gün teknoloji, hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte, dijitalleşmenin gelişmesi ve yeniliklerin ortaya çıkmasıyla birlikte bilişim teknolojileri için de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Kurumlar içerisinde bulunan, bilişim teknolojileri departmanı insanlara iş imkanı sağlamaktadır. Kurumlar, işletmelerin çeşitli teknolojik ürünlerin; ağlarını ve diğer teknik fonksiyonlarını yönetmek için kendi içlerinde yer alan bilişim teknolojileri departmanını büyüme hedefi olarak göstermektedir. İçerisinde bulunduğumuz rekabet ortamında, firmaların varlığını sağlaması ve koruması da bilişim teknolojileri departmanıyla yakından ilişkilidir. Bir üretimin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi bu teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Kurumlarda karar verme sürecinin hızlanması ve yeniden yapılanma sürecinde de rol oynayan bu teknolojiler, şirket içerisinde yenilenmeleri de sağlamaktadır.

Bilişim teknolojilerinin kurum içerisinde önemli bir yere sahip olmasıyla birlikte, şirketlerdeki bilişim departmanlarına yapılan yatırım her geçen gün artmaktadır. Dünya içerisinde BT alanına yapılan yatırım, 2012 yılında 881 milyar doları, 2013 yılında, 927 milyar doları bulmuştur. BT ve tasarımını içeren hizmetlerde işe alım oranı hızlı bir şekilde artış göstermektedir.

İnsan kaynakları departmanının en önemli fonksiyonlardan birisi işe alımdır. BT alanında işe alım yapan kişilerin ise diğer departmanlara kıyasla, yenilikçi ve gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir. İlk olarak, terminolojik dillere hakim olmak gerekir. BT terminolojisine vakıf olmak, teknolojide yaşanılan gelişmeleri takip etmek ve özellikle çalışılan pozisyonun araç ve projeleriyle ilgili fikir sahibi olmak en önemli kuralların başında gelmektedir. BT sektörünün içinde bulunan çalışanlar, kurumun çalışanlara sağladığı saatlerin esnekliği, yan haklar ve ücretler gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Son dönemde çoğu şirkette gündeme gelen “agile” metodolojisiyle çalışmak gibi faktörler bu alanda çalışanlar için şirket dinamizmini sağlayabilmek için avantaj olarak nitelendirirler. Adayları konumlandıracağınız şirket içerisinde hangi teknolojiler kullanılır, projeler ne zaman başlar, kaç kişilik ekip var, projeler ne zaman bitecek gibi bilgiler de işe alım yapacağınız BT danışmanı için önemli bilgilerdir. Eğer BT işe alım danışmanı bu bilgilere sahipse aday karşısında önemli bir şekilde konumlanır.

BT işe alımı yapacak kişilerin yeniliğe ve gelişime açık, araştırmacı olması gerekir. İş biriminden talep gelen pozisyon için kullanılan teknolojiler, projeler, çalışma kültürü ve geleceğe dair yapılan planları öğrenmek gerekmektedir. Yapılan mülakat esnasında o departman içerisinde yer alan bir çalışan gibi adayın sorularını yanıtlamak ve detaylar hakkında bilgi vermek gereklidir.

Son olarak ise BT işe alımda teknik deneyim ve becerilerin analiz edilmesi bu işi %60’lık bir yüzdesini kapsamaktadır. Adayların değişim için açık fikirli olup olmadıklarını, davranışlarını ve kurum kültürüne uyum sağlama gibi kriterleri de göz önünde bulundurmak gerekir.

İkaros & Partners

3 Beğeni