Bu kod neden çalışmıyor ? Nasıl çalışabilir?

Herkese merhaba. Main class ı içinde self.root.ids.container şeklinde widget oluşturabiliyorum ama Main class ı dışında widget nasıl oluşturamıyorum. self.app.ids.container şeklinde olması gerektiğini düşündüm oda olmadı.

from kivy.lang import Builder
from kivymd.app import MDApp
from kivymd.uix.list import OneLineListItem

KV = ''' 
MDScrollView:

  MDList:
    id: container
'''

class Example():
  Builder.load_string(KV)
  def test(self):
    for i in range(20):
      self.root.ids.container.add_widget(
        OneLineListItem(text=f"Single-line item {i}")
      )  

class Main(MDApp):
  def build(self):
    return Example().test()

Main().run()  

Bu şekilde kod çalışıyor ama başka class içinde olunca neden çalışmıyor ?

from kivy.lang import Builder

from kivymd.app import MDApp
from kivymd.uix.list import OneLineListItem

KV = '''
MDScrollView:

  MDList:
    id: container
'''
class Example(MDApp):
  def build(self):
    self.theme_cls.theme_style = "Dark"
    return Builder.load_string(KV)

  def on_start(self):
    for i in range(20):
      self.root.ids.container.add_widget(
        OneLineListItem(text=f"Single-line item {i}")
      )

Example().run()

Exm

OneLineListItem miras alsan olmazmi