Bu kodda bir terslik var!?

#include <stdio.h>

int f(int);

int main(){
int x;
printf(“Lütfen bir sayı giriniz:”);
scanf("%d",&x);
printf("%d",f(x));
}

int f(int x){
for(int i=1;i<=5;i++){
printf("%d ",x*i);
}
return x;
}

çıktı;

Lütfen bir sayı giriniz:5
5 10 15 20 25 5

Sonda ki 5 neden oluyor???

Sonkadi 5’in nedeni sonda onu fonksiyondan geri döndürmeniz ve bunu diğer print ile yazdırmanız.
Şöyle düzenlerseniz çalışıcaktır:

#include <stdio.h>

void fonksiyon(int x){
	for(int i=1;i<=5;i++){
		printf("%d\n",x*i);
	}
}


int main(){
	int x;
	printf("Lütfen bir sayı giriniz:");
	scanf("%d",&x);
	fonksiyon(x);

	return 0;
}


Buradaki void ile geri değer döndürmeyen bir metot oluşturduk. Ama bir değişkene atanmadığı sürece diğer değerlerle de çalışıcaktır.

1 Beğeni