Buildozer 'No module named encodings' hatası

Merhabalar. Buildozer ile .apk yaparken şöyle bir hata ile karşılaşıyorum:

ModuleNotFoundError: No module named ‘encodings’

Nasıl çözebilirim?
encodings modülünü çağırdığım da bulunuyor

Hatanın tamamı:

Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
Fatal Python error: initfsencoding: unable to load the file system codec
ModuleNotFoundError: No module named 'encodings'

Current thread 0x00007f328bb62140 (most recent call first):

Size zahmet aşağıdaki soruları cevaplayabilir misiniz?
Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?
Hangi Python sürümünü kullanıyorsunuz?
Hangi Java sürümünü kullanıyorsunuz?
Kivy sürümünüz nedir?
Buildozer sürümünüz nedir?
Cython sürümünüz nedir?
Derleme işlemi için gereken diğer kütüphaneleri kurdunuz mu?

PYTHONHOME ve PYTHONPATH'in degerleri nedir?

1 Beğeni
  1. Pardus
    2, 4, 5, 6.

    3.JDK 8
    7.Derleme işlemi için gereken diğer kütüphaneler neler?

PYTHONHOME ve PYTHONPATH 'in degerlerini nasıl bulacağım?

Bilmem, Buildozer ile .apk nasil yapiyorsun?

Terminaldeysen echo $PYTHONHOME

veya env ciktisini yolla direk

terminalde
buildozer -v android debug
koduyla

O zaman terminal ciktisini da rica edecegiz.

Öncelikle şunu söylemeliyim, Python3.7 ile android apk derlemeniz biraz zor. CrystaxNDK paketinin her Python sürümü için stable bir sürümü yok. Bildiğim kadarıyla en son Python3.5 içinbir sürüm çıkarmışlardı. Python2.7 için stable bir sürüm var. Derleme işleminde en az sorun yaşayacağınız Python sürümü 2.7’dir.

Python 2.7 için gerekli olan kütüphaneleri aşağıdaki başlıkta bulabilirsiniz.