Buradaki kod Hatası Nasıl Düzeltilir

def isim(adet):
isimler=[]
sayac=0
while adet>0:
ad=input("Ad Giriniz: ")
isimler.append(ad)
sayac+=1
if adet==sayac:
break
return isimler

print(isim(3)) #ad sayısı parametre olarak girilecek. ````

burada isimlerde bi hata var hata ismi de şu IndentationError: expected an indented block

Python dilinde boşluklar önemli olduğu için kodlarını girintili bloklar şeklinde yazmalısın.

2 Beğeni

python-isimler

def isim(adet):
  isimler=[]
  sayac=0
  while adet>0:
    ad=input("Ad Giriniz: ")
    isimler.append(ad)
    sayac+=1
    if adet==sayac:
      break
  return isimler
print(isim(3)) #ad sayısı parametre olarak girilecek.

"Şu şekilde de yazılabilir: "

def isim():
  isimler=[]
  sayac=0
  adet=int(input("Girilecek İsim Adedi: "))
  while int(adet)>0:
    ad=input("Ad Giriniz: ")
    isimler.append(ad)
    sayac+=1
    adet-=1
    if adet==sayac:
      break
  return isimler
print(isim())

Buda olur

def isim():
  adet = int(input("adet giriniz"))
  isimler = []
  sayac = 0
  while True:

    ad = input("ad Giriniz: ")
    isimler.append(ad)
    sayac += 1
    if adet == sayac:
      break
  return isimler


print(isim())