Butona resim ekleme

btninstagram = Button(pen1, text="", font="arial 12", width=5, height=2,)
btninstagram.place(x=90,y=400)

btnyoutube = Button(pen1, text="", font="arial 12 ", width=5, height=2,)
btnyoutube.place(x=155, y=400)

btnx = Button(pen1, text="", font="arial 12 ", width=5, height=2,)
btnx.place(x=220, y=400)

btntt = Button(pen1, text="", font="arial 12", width=5, height=2,)
btntt.place(x=285, y=400)

bu butonlara png olarak resim atmak istiyorum nasıl yapabilirim

Button’un image isimli bir parametresine, bir tk.PhotoImage nesnesini argüman olarak vermelisiniz.

örneğin:

img_instagram = tk.PhotoImage(file="instagram.png")
btninstagram = Button(pen1, image=img_instagram, font="arial 12", width=5, height=2,)