Butona yetki verme


from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window

kv="""
FloatLayout:
  padding:10
  Label:
    text:"Kullanıcı Adı"
    id: lbl
    font_size: sp(22)
    
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":0.1,"y":.8}
    color: 0,0.8,1,2
  TextInput
    id: txt
    multiline:False
    size_hint:(0.2,0.1)
    pos_hint:{"x":.3,"y":.8}
  Label:
    text:"Kullanıcı Şifresi"
    id: lbl1
    font_size: sp(22)
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":.1,"y":.7}
    color: 0,0.8,1,2
  TextInput
    id: txt1 
    multiline:False
    size_hint:(0.2,0.1)
    pos_hint:{"x":0.3,"y":.7}
  Button:
    text:"gir"
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":.3,"y":.6}
    background_color: 1,0,0,2
    on_release:app.user()
  Button:
    text:"gir"
    size_hint:(0.2,0.4)
    pos_hint:{"x":.6,"y":.6}
    id: btn
    on_release:app.izin ()
  Button:
    text:"oku"
    size_hint:(0.2,0.4)
    pos_hint:{"x":.8,"y":.6}
    id: btn
    on_release:app.izin2 ()  
  TextInput:
    id:izin
    size_hint:(0.4,0.3)
    pos_hint:{"x":0.1,"y":.1}
  TextInput:
    id:izin2
    size_hint:(0.4,0.3)
    pos_hint:{"x":0.5,"y":.1}
    
 
"""	
liste=[]
class uygulama(App):
	def build(self):
		return Builder.load_string(kv)
	def izin2(self):
		dosya=open("dos.txt","r")
		self.yazı=(dosya.read())
		self.root.ids.izin2.text="%s"% self.yazı
		
	def izin(self):
	  dosya=open("dos.txt","a+")
	  dosya.write(self.root.ids.izin.text)
	  dosya.write("\n")
		  
	def user(self):
		if self.root.ids.txt.text=="asd":
			self.root.ids.lbl.text="Kullanıcı Adı Doğru"
			self.root.ids.btn.text="onaylı"
		else:
			self.root.ids.lbl.text="Kullanıcı Adı Yanlıs"
			self.root.ids.btn.text="onaysız"
			
		if self.root.ids.txt1.text=="123":
			self.root.ids.lbl1.text="Kullanıcı şifresi Doğu"
			
		else:
			self.root.ids.lbl1.text="Kullanıcı şifresi Yanlıs"	
	
			
			
			
Window.clearcolor=(0.6,0,0.5,0.1)	
uygulama().run()
# kullanıcı şifresini girdiğimde sağ üste bulunan iki tane oku ve gir düğmesi aktif hale gelmeli ve aşağıda bulunan text aktif olmalı.Şifreyi yanlış girersem düğmeler ve text pasif olmalı.

disabled kullanabilirsin.
(disabled = False veya disabled = True)

Dediğin gibi yaptım butonlar pasif oldu.Kullanıcı şifreyi. girdinğimde aktif olması lazım.

Biraz sonra atarım. :slight_smile:

Geç attım kusura bakma, işim vardı. :slight_smile:


from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window
kv="""
FloatLayout:
  padding:10
  Label:
    text:"Kullanıcı Adı"
    id: lbl
    font_size: sp(22)
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":0.1,"y":.8}
    color: 0,0.8,1,2
  TextInput
    id: txt
    multiline:False
    size_hint:(0.2,0.1)
    pos_hint:{"x":.3,"y":.8}
  Label:
    text:"Kullanıcı Şifresi"
    id: lbl1
    font_size: sp(22)
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":.1,"y":.7}
    color: 0,0.8,1,2
  TextInput
    id: txt1 
    multiline:False
    size_hint:(0.2,0.1)
    pos_hint:{"x":0.3,"y":.7}
  Button:
    text:"gir"
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":.3,"y":.6}
    background_color: 1,0,0,2
    on_release:app.user()
  Button:
    disabled: True
    text: "gir"
    id: btn1
    size_hint:(0.2,0.4)
    pos_hint:{"x":.6,"y":.6}
    on_release:app.izin ()
  Button:
    disabled: True
    text: "oku"
    id: btn2
    size_hint:(0.2,0.4)
    pos_hint:{"x":.8,"y":.6}
    on_release: app.izin2 ()  
  TextInput:
    disabled: True
    id:izin
    size_hint:(0.4,0.3)
    pos_hint:{"x":0.1,"y":.1}
  TextInput:
    disabled: True
    id: izin2
    size_hint:(0.4,0.3)
    pos_hint:{"x":0.5,"y":.1}
""" 
liste=[]
class uygulama(App):
  def build(self):
    return Builder.load_string(kv)
  def izin2(self):
    dosya=open("dos.txt","r")
    self.yazı=(dosya.read())
    self.root.ids.izin2.text="%s"% self.yazı
  def izin(self):
    dosya=open("dos.txt","a+")
    dosya.write(self.root.ids.izin.text)
    dosya.write("\n")
  def user(self):
    if self.root.ids.txt.text == "asd" and self.root.ids.txt1.text == "123":
      self.root.ids.lbl.text = "Kullanıcı Adı Dogru!"
      self.root.ids.lbl1.text = "Şifre Dogru!"
      self.root.ids.btn1.disabled = False
      self.root.ids.btn2.disabled = False
      self.root.ids.izin.disabled = False
      self.root.ids.izin2.disabled = False
    elif self.root.ids.txt.text != "asd" and self.root.ids.txt1.text == "123":
      self.root.ids.btn1.disabled = True
      self.root.ids.btn2.disabled = True
      self.root.ids.izin.disabled = True
      self.root.ids.izin2.disabled = True
      self.root.ids.lbl.text = "Kullanıcı Adı Yanlış!"
      self.root.ids.lbl1.text = "Şifre Dogru!"
    elif self.root.ids.txt.text == "asd" and self.root.ids.txt1.text != "123":
      self.root.ids.btn1.disabled = True
      self.root.ids.btn2.disabled = True
      self.root.ids.izin.disabled = True
      self.root.ids.izin2.disabled = True
      self.root.ids.lbl.text = "Kullanıcı Adı Dogru!"
      self.root.ids.lbl1.text = "Şifre Yanlış!"
    else:
      self.root.ids.btn1.disabled = True
      self.root.ids.btn2.disabled = True
      self.root.ids.izin.disabled = True
      self.root.ids.izin2.disabled = True
      self.root.ids.lbl.text = "Kullanıcı Adı Yanlış!"
      self.root.ids.lbl1.text = "Şifre Yanlış!"
Window.clearcolor=(0.6,0,0.5,0.1)  
uygulama().run()

Önemli değil .Teşekkürler.Boş zamanımızı değerlendiriyorum.