Butona yetki verme

kivy

#1

from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window

kv="""
FloatLayout:
  padding:10
  Label:
    text:"Kullanıcı Adı"
    id: lbl
    font_size: sp(22)
    
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":0.1,"y":.8}
    color: 0,0.8,1,2
  TextInput
    id: txt
    multiline:False
    size_hint:(0.2,0.1)
    pos_hint:{"x":.3,"y":.8}
  Label:
    text:"Kullanıcı Şifresi"
    id: lbl1
    font_size: sp(22)
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":.1,"y":.7}
    color: 0,0.8,1,2
  TextInput
    id: txt1 
    multiline:False
    size_hint:(0.2,0.1)
    pos_hint:{"x":0.3,"y":.7}
  Button:
    text:"gir"
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":.3,"y":.6}
    background_color: 1,0,0,2
    on_release:app.user()
  Button:
    text:"gir"
    size_hint:(0.2,0.4)
    pos_hint:{"x":.6,"y":.6}
    id: btn
    on_release:app.izin ()
  Button:
    text:"oku"
    size_hint:(0.2,0.4)
    pos_hint:{"x":.8,"y":.6}
    id: btn
    on_release:app.izin2 ()  
  TextInput:
    id:izin
    size_hint:(0.4,0.3)
    pos_hint:{"x":0.1,"y":.1}
  TextInput:
    id:izin2
    size_hint:(0.4,0.3)
    pos_hint:{"x":0.5,"y":.1}
    
 
"""	
liste=[]
class uygulama(App):
	def build(self):
		return Builder.load_string(kv)
	def izin2(self):
		dosya=open("dos.txt","r")
		self.yazı=(dosya.read())
		self.root.ids.izin2.text="%s"% self.yazı
		
	def izin(self):
	  dosya=open("dos.txt","a+")
	  dosya.write(self.root.ids.izin.text)
	  dosya.write("\n")
		  
	def user(self):
		if self.root.ids.txt.text=="asd":
			self.root.ids.lbl.text="Kullanıcı Adı Doğru"
			self.root.ids.btn.text="onaylı"
		else:
			self.root.ids.lbl.text="Kullanıcı Adı Yanlıs"
			self.root.ids.btn.text="onaysız"
			
		if self.root.ids.txt1.text=="123":
			self.root.ids.lbl1.text="Kullanıcı şifresi Doğu"
			
		else:
			self.root.ids.lbl1.text="Kullanıcı şifresi Yanlıs"	
	
			
			
			
Window.clearcolor=(0.6,0,0.5,0.1)	
uygulama().run()
# kullanıcı şifresini girdiğimde sağ üste bulunan iki tane oku ve gir düğmesi aktif hale gelmeli ve aşağıda bulunan text aktif olmalı.Şifreyi yanlış girersem düğmeler ve text pasif olmalı.

#2

disabled kullanabilirsin.
(disabled = False veya disabled = True)


#3

Dediğin gibi yaptım butonlar pasif oldu.Kullanıcı şifreyi. girdinğimde aktif olması lazım.


#4

Biraz sonra atarım. :slight_smile:


#5

Geç attım kusura bakma, işim vardı. :slight_smile:


from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window
kv="""
FloatLayout:
  padding:10
  Label:
    text:"Kullanıcı Adı"
    id: lbl
    font_size: sp(22)
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":0.1,"y":.8}
    color: 0,0.8,1,2
  TextInput
    id: txt
    multiline:False
    size_hint:(0.2,0.1)
    pos_hint:{"x":.3,"y":.8}
  Label:
    text:"Kullanıcı Şifresi"
    id: lbl1
    font_size: sp(22)
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":.1,"y":.7}
    color: 0,0.8,1,2
  TextInput
    id: txt1 
    multiline:False
    size_hint:(0.2,0.1)
    pos_hint:{"x":0.3,"y":.7}
  Button:
    text:"gir"
    size_hint:(0.1,0.1)
    pos_hint:{"x":.3,"y":.6}
    background_color: 1,0,0,2
    on_release:app.user()
  Button:
    disabled: True
    text: "gir"
    id: btn1
    size_hint:(0.2,0.4)
    pos_hint:{"x":.6,"y":.6}
    on_release:app.izin ()
  Button:
    disabled: True
    text: "oku"
    id: btn2
    size_hint:(0.2,0.4)
    pos_hint:{"x":.8,"y":.6}
    on_release: app.izin2 ()  
  TextInput:
    disabled: True
    id:izin
    size_hint:(0.4,0.3)
    pos_hint:{"x":0.1,"y":.1}
  TextInput:
    disabled: True
    id: izin2
    size_hint:(0.4,0.3)
    pos_hint:{"x":0.5,"y":.1}
""" 
liste=[]
class uygulama(App):
  def build(self):
    return Builder.load_string(kv)
  def izin2(self):
    dosya=open("dos.txt","r")
    self.yazı=(dosya.read())
    self.root.ids.izin2.text="%s"% self.yazı
  def izin(self):
    dosya=open("dos.txt","a+")
    dosya.write(self.root.ids.izin.text)
    dosya.write("\n")
  def user(self):
    if self.root.ids.txt.text == "asd" and self.root.ids.txt1.text == "123":
      self.root.ids.lbl.text = "Kullanıcı Adı Dogru!"
      self.root.ids.lbl1.text = "Şifre Dogru!"
      self.root.ids.btn1.disabled = False
      self.root.ids.btn2.disabled = False
      self.root.ids.izin.disabled = False
      self.root.ids.izin2.disabled = False
    elif self.root.ids.txt.text != "asd" and self.root.ids.txt1.text == "123":
      self.root.ids.btn1.disabled = True
      self.root.ids.btn2.disabled = True
      self.root.ids.izin.disabled = True
      self.root.ids.izin2.disabled = True
      self.root.ids.lbl.text = "Kullanıcı Adı Yanlış!"
      self.root.ids.lbl1.text = "Şifre Dogru!"
    elif self.root.ids.txt.text == "asd" and self.root.ids.txt1.text != "123":
      self.root.ids.btn1.disabled = True
      self.root.ids.btn2.disabled = True
      self.root.ids.izin.disabled = True
      self.root.ids.izin2.disabled = True
      self.root.ids.lbl.text = "Kullanıcı Adı Dogru!"
      self.root.ids.lbl1.text = "Şifre Yanlış!"
    else:
      self.root.ids.btn1.disabled = True
      self.root.ids.btn2.disabled = True
      self.root.ids.izin.disabled = True
      self.root.ids.izin2.disabled = True
      self.root.ids.lbl.text = "Kullanıcı Adı Yanlış!"
      self.root.ids.lbl1.text = "Şifre Yanlış!"
Window.clearcolor=(0.6,0,0.5,0.1)  
uygulama().run()

#6

Önemli değil .Teşekkürler.Boş zamanımızı değerlendiriyorum.