C# 3 kisa soru gui

1-Sabit tanımlı “KAYITLAR[ ]” adında bir metin (string) dizisinin kayıt sayısından bağımsız bir şekilde son elemanını ekrana yazdırmak veya başka bir işlemde kullanmaya yönelik olarak elde edilmesi için yazılması gereken kod dizisi nasıl olmalıdır?

2-Türden bağımsız dizileri oluşturmak için kullanılan koleksiyon sınıflarından bir tanesini yazınız.

3-Bir dizinin aslında sahip olmadığı bir sıraya (index) ait elemanı çağırıldığında hangi sınıfa ait bir hata üretilir?