C dilini yeni öğrenmeye başlıyorum ve aşağıda paylaşmış olduğum kod kısmında paralel bağlamada bir sıkıntı yaşadım yardım edebilir misiniz?

Klavyeden girilen N tane direncin seri ve paralel bağlanması durumunda ayrı ayrı eşdeğerini hesaplayan programın akış diyagramını çizip C dilinde kodlayınız.NOT: Program önce direnç sayısını ve sonra da herbir direnç değerini isteyecek; seri ve paralel eşdeğer değerleri ekrana yazdıracaktır.

Kodu aşağıda verdiğim gibi yazdım ama paralel bağlamayı yapamadım.Anlayan varsa yardım eder misiniz?

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

int main()
{
int i,n,toplam_1;
float c,toplam_2;
int dizi[10000];
printf(“Direnc Sayisini Giriniz : “);
scanf(”%d”,&n);
for(i=0;i<n;i++)
{ printf("%d . Direnc Degerini Giriniz (Ohm) : “,i+1);scanf(”%d",&dizi[i]); }
toplam_1=0,toplam_2=1,c=0;
for (i=0;i<n; i++)
toplam_1=toplam_1+dizi[i];
printf(“Seri Baglı Devrenin Esdeger Direnci (Ohm) : %d \n”,toplam_1);
for (i=0;i<n; i++)
toplam_2=(1/toplam_2)+(1/dizi[i]);
printf(“Paralel Baglı Devrenin Esdeger Direnci (Ohm) : %f”,1/toplam_2);
return 0;
}

kodunuzu
```c
```
arasına yazıp atar mısınız?

Merhaba,

paralel direnç eşdeğerini hesaplamada bir hatanız var,

toplam_2=(1/toplam_2)+(1/dizi[i]);

ifadesini tekrardan bir göz geçirebilir misiniz ?