C# - NullReferenceException hatası

abiler kardeşler selamlar,
şu hatayı alıyorum çözümünü bir türlü bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.
hata2
C# KODU;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class yonduzeltme : MonoBehaviour
{
// Start is called before the first frame update
public LayerMask layer;
public hareket gari_hareket;
public Transform gari;

void Start()
{
  gari = transform.parent;
  gari_hareket = gari.GetComponent<hareket>() ;
}

// Update is called once per frame
 void Update()
{
  RaycastHit2D Hit = Physics2D.Raycast(transform.position, Vector2.down, 0, 0,3f,layer);
  if (Hit.collider != null)
  {

    gari.localScale = new Vector3(gari.localScale.x * -1, gari.localScale.y, gari.localScale.z);
    gari_hareket.hiz *= -1;
  }
}

}