C# ödevi̇ bi̇rkaç soru

Yardımcı olur musunuz ?

 1. Aynı form üzerine kişilerin cinsiyeti ve medeni durumunun işaretlenebileceği radyo düğmeleri (radio button) yerleştirilecektir. Kişilerin, sorunsuzca ve ayrı ayrı (hem cinsiyeti hem de medeni durumu) belirtilen özelliklerini işaretleyebilmesi için form üzerine hangi denetim (control) eklenmelidir?
  CEVAP 1:

 2. Liste kutusu (listBox) denetiminin kullanıcı tarafından seçilen öğesinin sıra numarası hangi özellikte tutulmaktadır?
  CEVAP 2:

 3. “listBox1” adındaki bir liste kutusu denetiminin eleman sayısının bulunabilmesi için gereken kod dizisi nasıl olmalıdır?
  CEVAP 3:

 4. Seçim kutusu (checkBox) kontrolünün “checked” özelliği hangi türde değer barındırır?
  CEVAP 4:

 5. Herhangi bir dosya ile çalışırken, dosyanın belirtilen konumda var olup olmadığı ilgili sınıfın hangi özelliği ile belirlenebilir?
  CEVAP 5:

 6. Geriye değer döndürmeyen bir metot tanımlanırken kullanılması gereken anahtar kelime nedir?
  CEVAP 6:

 7. “int” türünde bir dizinin sıralanabilmesi için kullanılması gereken “sort” metodu hangi sınıfla birlikte kullanılmalıdır?
  CEVAP 7:

 8. Türden bağımsız dizileri oluşturmak için kullanılan koleksiyon sınıflarından bir tanesini yazınız.
  CEVAP 8:

 9. “textBox1” kontrolü içine yazılan bir metne “substring” metodu uygulanmak istenmektedir. Bu metot, hangi özelliğine uygulanmalıdır?
  CEVAP 9:

 10. Metin dosyalarına veri okumak ya da yazmak için hangi namespace tanımlamasına ihtiyaç duyulur?
  CEVAP 10:

 11. Bir metin kutusuna metin yazıldıkça ya da içerisinden bir metin silindikçe bu metin kutusuna ait olarak tetiklenen olay (event) hangisidir?
  CEVAP 11:

 12. İmlecin herhangi bir metin kutusunda konumlanmasını sağlamak için hangi metot kullanılır?
  CEVAP 12:

 13. MessageBox (Mesaj kutusu) sınıfının öğelerine tıklanınca dönen değer hangi özellik içinde saklanır?
  CEVAP 13:

 14. Bir depolama alanında bir klasörü oluşturmak, silmek vb. gibi işlemlerin yapılabilmesine olanak tanıyan sınıf hangisidir?
  CEVAP 14:

 15. Bir dosya akışına yeni veri yazarak veri eklemek için dosya akışının tanımlanmasında kullanılması gereken dosya modu hangisidir?
  CEVAP 15:

 16. Bir dosya akışından veri okumak için kullanılan akış okuyucu nesnesinin hangi özelliği dosyanın okuma esnasında son satırı geldiği konusunda yazılımı bilgilendirir?
  CEVAP 16:

 17. Sabit tanımlı “KAYITLAR[ ]” adında bir metin (string) dizisinin kayıt sayısından bağımsız bir şekilde son elemanını ekrana yazdırmak veya başka bir işlemde kullanmaya yönelik olarak elde edilmesi için yazılması gereken kod dizisi nasıl olmalıdır?
  CEVAP 17:

 18. Dosya gezinti diyalog kutusunun ekranda gösterilmesi için ilgili kontrole ait hangi metot çağırılmalıdır?
  CEVAP 18:

 19. Bir dizinin aslında sahip olmadığı bir sıraya (index) ait elemanı çağırıldığında hangi sınıfa ait bir hata üretilir?
  CEVAP 19:

 20. Bir form çalıştırıldığında sadece formu kapatma (çıkış) düğmesi ile formun başlığının görüntülenmesi için forma ait kenarlık stillerinin hangisi seçilmelidir?
  CEVAP 20:

Birkac sorudan ziyade odevin tamami gibi duruyor. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 18, 20 C# degil, bir GUI kutuphanesine ait sorular. Geriye kalanlar cok basit programlar yazabilen biri tarafindan cevaplanabilir.

Neredeyse tamaminin cevabi dokumentasyon okuyarak bulunabilir.

6 Beğeni

Sormak istediğim bazı sorular var.

 1. Bu 20 sorunun arasından cevabını bildiğiniz sorular var mı?
 2. Öğretmeniniz sorularda geçen konuları anlattı mı?
2 Beğeni

Cidden ödev yaptırma sayısı artıyor :frowning:

1 Beğeni

hocam merhaba sadece bu üç soru kaldı yardım eder misiniz ?
1-Sabit tanımlı “KAYITLAR[ ]” adında bir metin (string) dizisinin kayıt sayısından bağımsız bir şekilde son elemanını ekrana yazdırmak veya başka bir işlemde kullanmaya yönelik olarak elde edilmesi için yazılması gereken kod dizisi nasıl olmalıdır?

2-Türden bağımsız dizileri oluşturmak için kullanılan koleksiyon sınıflarından bir tanesini yazınız.

3-Bir dizinin aslında sahip olmadığı bir sıraya (index) ait elemanı çağırıldığında hangi sınıfa ait bir hata üretilir?