C# SQL Datagridview

Merhaba, daha öncesinde açtığım bir konu için biraz ilerleme kaydettim ancak bir hatam var. Datagridview üzerinde seçtiğim kişinin tc numarasına göre veritabanımda kayıtlı olan kişinin bilgilerini bana gösteren başka bir datagridviewım var.

private void veriDgv_CellDoubleClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
veriGetir(); // datagridview’ı dolduran fonksiyon

    string deger = veriDgv.CurrentRow.Cells["tc_numarasi"].Value.ToString(); // seçilen satırdaki tc numarasını alıyor.
    Form2 frm = new Form2 // diğer formu oluşturup oradaki deger değişkenine bu formdaki deger değişkenini atıyor.
    {
      deger = deger
    };
    frm.Show();
  }

Form2 ise şu şekilde;

string sorgu = “select * from [customer_dt] where [tc_numarasi] like '%” + deger + “%’”;
baglanti = new SqlConnection(“server=.;Initial Catalog=customers;Integrated Security=SSPI”);
baglanti.Open();
DataTable tbl = new DataTable();
SqlDataAdapter aramayap1 = new SqlDataAdapter(sorgu, baglanti);
aramayap1.Fill(tbl);
baglanti.Close();
dataGridView1.DataSource = tbl;

Form1 üzerindeki datagridview’da kimi seçersem seçeyim bana en üstteki kişinin bilgilerini gösteriyor. Nasıl düzeltebilirim?

Teşekkürler, iyi çalışmalar.