Çalıştırınca google açılıp hemen kapanıyo

from instagramUserInfo import email, password

from selenium import webdriver

from selenium.webdriver.common.keys import Keys

import time

class Instagram:

def __init__(self,email,password):

  self.browser = webdriver.Chrome()

  self.email = email

  self.password=password

def signIn(self):

  self.browser.get('https://www.instagram.com/accounts/login/')

  time.sleep(3)

  emailInput = self.browser.find_element('//*[//*[@id="loginForm"]/div/div[1]/div/label/input')

  passwordInput =self.browser.find_element('//*[//*[@id="loginForm"]/div/div[2]/div/label/input')

  emailInput.send_keys(self.email)

  passwordInput.send_keys(self.password)

  passwordInput.send_keys(Keys.ENTER)

  time.sleep(2)

instagram = Instagram(email,password)

instagram.signIn()

input()