Canvas'a Deger Atama Olayi

Merhabalar,

Asamadigim bir sorun var.Soyle ki:

Asagidaki kodu calistirdiginizda

from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder

kv = """

BoxLayout:
  orientation: "vertical"
  my_colors: app.a1,app.a2,app.a3,app.a4
  canvas.before:
    Color:
      rgba: self.my_colors
    Rectangle:
      pos: self.pos
      size: self.size
"""

class d(App):
  def build(self):
    self.a1 = 0.5
    self.a2 = 0.7
    self.a3 = 0.222222
    self.a4 = 0.3456
    return Builder.load_string(kv)
        
d().run()

asagidaki sekilde hata veriyor:

File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid2/files/arm-linux-androideabi/lib/python2.7/site-packages/kivy/lang/builder.py", line 831, in _build_canvas
   '{}: {}'.format(e.__class__.__name__, e), cause=tb)
 kivy.lang.builder.BuilderException: Parser: File "<inline>", line 8:
 ...
    6:  canvas.before:
    7:    Color:
 >>  8:      rgba: self.my_colors
    9:    Rectangle:
   10:      pos: self.pos
 ...
 TypeError: 'NoneType' object is not iterable
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid2/files/arm-linux-androideabi/lib/python2.7/site-packages/kivy/lang/builder.py", line 826, in _build_canvas
   setattr(instr, key, value)
  File "kivy/graphics/context_instructions.pyx", line 262, in kivy.graphics.context_instructions.Color.rgba.__set__ (kivy/graphics/context_instructions.c:6428)

Benim amacim su:

d adli ana sinif icinden aldigim bazi degerleri kullanarak BoxLayout un arkaplan rengini belirlemek.Ama gordugunuz gibi NoType is not iterable gibi bir hata firlatiyor.Bu hatayi asmak icin neler yapabilirim?

Cozum bulundu.