Carpim tablosu kodlari

while True:
  try:
    c = int(input("Sayi giriniz:")) #kullanicidan veri aliniyor
    sayi = c
    for a in range (1,sayi+1):  #1.sutun sayilarini olusturuyor
      for b in range (1,11):  #2. sutunun 1 den 10 a kadar olan sayilarini olusturuyor
        carp = a*b
        if carp == a*b:
          print(a,"x",b,":",carp)  #ekrana yazdirma
          if b == 10:   #10 lari yazdirdiktan sonra bir satir bosluk birakir
            print("\n")
  except ValueError:  #sayi yerine harf girilmemesi icin uyariyor.
      print("\nERROR ! Bir sayi giriniz...\n")
1 Beğeni