Çıktı kaydetmek

Arkadaşlar aşağıdaki kodun outputunu nasıl kaydedebilirim ? ( printten gelen çıktıyı )


import string
from itertools import permutations

numaralar = list(string.digits)

 hane = int(input("Minimum değeri giriniz: "))

 max = int(input("Max değeri giriniz : "))

 n = 0
 def Sifreolusturma(hane):
 for password in permutations(numaralar, hane):

  print("".join(password))
n += 1

while hane <= max:
Sifreolusturma(hane)
hane += 1

Şöyle:

import string
from itertools import permutations


numaralar = list(string.digits)

hane = int(input("Minimum değeri giriniz: "))

_max = int(input("Max değeri giriniz : "))


def Sifreolusturma(hane, dosya):
  for password in permutations(numaralar, hane):
    dosya.write(f"{''.join(password)}\n")


cikti = open("output.txt", "w")

while hane <= _max:
  Sifreolusturma(hane, cikti)
  hane += 1