Create_window() ile neden bir label etiketini fill="both" yapamıyorum

Arkadaşlar chatgpt ile sorunu çözemedim. Burada yeniyim genelde sorunumu stack üzerinden soruyorum.

Sorum şu

from tkinter import *

class ScrollFrame(Tk):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.geometry("720x360")
    
    # Scrollable Canvas
    self.canvas = Canvas(self)
    self.scrollbar = Scrollbar(self, orient=VERTICAL, command=self.canvas.yview)
    self.canvas.configure(yscrollcommand=self.scrollbar.set)
    self.canvas.pack(side=LEFT, fill=BOTH, expand=True)
    
    # Frame inside Canvas
    self.content = Frame(self.canvas)
    self.canvas.create_window((0,0), window=self.content, anchor="nw")
    
    # Scrollbar
    self.scrollbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
    
    # Configure scrollbar region when the size of the frame changes
    def configure_scroll_region(event):
      self.canvas.configure(scrollregion=self.canvas.bbox("all"))
    
    self.content.bind("<Configure>", configure_scroll_region)
    
    # Bind mousewheel to scroll up/down the content
    self.canvas.bind_all("<MouseWheel>", self._on_mousewheel)
    
    # Add labels to the content
    for i in range(50):
      Label(self.content, text="Öğe " + str(i), background="red").pack(fill=BOTH)
  
  # Function to scroll the canvas content up/down with mousewheel
  def _on_mousewheel(self, event):
    self.canvas.yview_scroll(-1*(event.delta//120), "units")

# Create the ScrollFrame object and start the main loop
scroll_frame = ScrollFrame()
scroll_frame.mainloop()
for i in range(50):
      Label(self.content, text="Öğe " + str(i), background="red").pack(fill=BOTH)

fill=both genelde yazıyı genişletmesi gerek. Ancak create_window() ile bunu neden yapamıyor. Teşekkürler…

Aslında Label widgetleri, ebeveynleri olan tk.Frame widgetinin alanını dolduruyorlar. Sorun, tk.Frame widgetinin, ebeveyni olan tk.Canvas'ın alanını doldurmuyor olması. Çağırdığınız create_window fonksiyonunun tags isimli bir argümanı var. Bu argümana bir string yazın.

self.canvas.create_window((0, 0), window=self.content, anchor="nw", tags="content")

Sonra da tk.Frame'in boyutlarını, tk.Canvas'ın boyutlarına eşit olacak şekilde yeniden ayarlayın:

self.canvas.itemconfig("content", width=self.canvas["width"], height=self.canvas["height"])

Evet bu işe yaradı. Tekrar teşekkürler