Customtkinter ve Socket

customtkinter ve socket ile bir chat uyglaması yapıyordum
yavaşdan ilerliyordum
şöyle bir hata çıktı:

IP_value = dialog.get_input()
NameError: name 'dialog' is not defined

Kodlar aşağıda:

import customtkinter as ctk
import socket
import time
import socket

host = 'localhost'
port = 12345

def System():
  global satir,root
  ctk.set_appearance_mode("dark-blue")
  ctk.set_default_color_theme("blue")
  root = ctk.CTk()
  root.geometry("1000x700")
  root.resizable(False,False)
  root.title("Chat")
  satir = 10 
System()
#-1

def Elements():
  global textbox
  global entry
  global komut
  global IP_value
  global dialog
  IP_value = dialog.get_input()
  entry = ctk.CTkEntry(root,width=790,height=30)
  entry.place(x=10,y=660)
  textbox = ctk.CTkTextbox(root,width=980,height=640)
  button1 = ctk.CTkButton(root,text="Gönder",width=105,command=Message)
  button1.place(x=810,y=660)
  button2 = ctk.CTkButton(root, text="Adres Seç",command=IP,width=50)
  button2.place(x=920,y=660)

def IP():
  global dialog
  dialog = ctk.CTkInputDialog(text="Adres:", title="Test")

def Message():
  global satir
  satir = satir + 10
  komut = entry.get()
  textbox.configure(state="normal")
  textbox.insert(str(satir)+".0", "\n"+str("Sen:")+str(komut)) 
  textbox.configure(state="disabled")
  print(satir)

def Start():
  
  textbox.place(x=10,y=10)
  textbox.configure(state="normal")
  textbox.insert("0.0","Chat Pre-Alpha\n____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\n"+IP_value) 
  textbox.configure(state="disabled")


#-1

Elements()
Start()
root.mainloop()

Ip ve Message fonksiyonunu çağırmamışsınız gerekli değişken orada tanımlanıyor ama çağırmadığınız için bulamıyor değişkeni python.

IP()
Elements()
Message()
Start()
root.mainloop()

Kodun sonu böyle olmalı yani.

IP fonksiyonunu çağırdığında dialog ilk başta açılıyot ama ben programın içinden butona tıklanılınca açılmasını istiyorum

onlara özel bir fonkisyon mu oluşturmam gerek

def IP():
  dialog = ctk.CTkInputDialog(text="Adres:", title="Test")
  textbox.configure(state="normal")
  textbox.insert("3.0", dialog.get_input())
  textbox.configure(state="disabled")

Ip kodunu böyle yapıp diğer yerlerdeki bunla ilgili kodları silebilirsiniz.

teşekkürler kod çalıştı

Rica ederim, ne demek.(ne demek 20 karakter olsun diye)

  global textbox, entry, komut, IP_value, dialog

bu şekilde yazarsan gereksiz satır kullanmamış olursun.

2 Beğeni