C'ye python3 modülünü include etmek

C’ye python3 modülünü nasıl include ederim? Bu iş için python yorumlayıcısına ihtiyacım var mı?

Python’ın resmi dökümanında bu konuyla alakalı bilgiler mevcut:
Dökümandan bir alıntı:

Embedding Python is similar to extending it, but not quite. The difference is that when you extend Python, the main program of the application is still the Python interpreter, while if you embed Python, the main program may have nothing to do with Python — instead, some parts of the application occasionally call the Python interpreter to run some Python code.
Python’ı gömmek, Python’ı genişletmeye oldukça benzer ancak tam anlamıyla değil. Farkı şu, Python’ı genişlettiğinizde, ana programın uygulamaları halen Python yorumlayıcısıyken, Python’ı gömdüğünüzde, ana programın Python ile işi olmayabilir – bazı Python kodlarını çalıştırabilmek için ara sıra programın bazı parçaları Python yorumlayıcısını çağırabilir.
So if you are embedding Python, you are providing your own main program. One of the things this main program has to do is initialize the Python interpreter. At the very least, you have to call the function Py_Initialize(). There are optional calls to pass command line arguments to Python. Then later you can call the interpreter from any part of the application.
Yani Python’ı gömerken, kendi ana programınızı temin etmelisiniz. Bu ana programın yapması gereken şeylerden birisi Python yorumlayıcısını ilklendirmek olmalıdır. En azından Py_Initialize() fonksiyonunu çağırmanız gerekir. Komut satırı argümanlarını Python'a aktarmak için isteğe bağlı çağrılar var. Ardından yorumlayıcıyı programın bir yerinden çağırabilirsiniz.
There are several different ways to call the interpreter: you can pass a string containing Python statements to PyRun_SimpleString(), or you can pass a stdio file pointer and a file name (for identification in error messages only) to PyRun_SimpleFile(). You can also call the lower-level operations described in the previous chapters to construct and use Python objects.
Yorumlayıcıyı çağırmak için birkaç farklı yol vardır: Python ifadelerini içeren bir karakter dizisini PyRun_SimpleString()’e geçirebilirsiniz veya bir standart girdi çıktı dosya işaretçisi ve dosya adını (yalnızca hata mesajlarında tanımlama için) Pyrun_SimpleFile() fonksiyonuna geçirebilirsiniz. Python nesneleri oluşturmak ve kullanmak için önceki bölümlerde açıklanan alt düzey işlemleri de çağırabilirsiniz.
4 Beğeni