Dışarda tanımladığım değişkeni forEach'in içine nasıl alabilirim?

const boxs = document.querySelector('.boxs');

const opencolors = document.querySelector('.open-colors');

const maincolor = document.querySelector('.maincolor');

const colors = document.querySelectorAll('.colors');

const boxstyle = document.querySelectorAll('.boxstyle')

let getcolor

let idSelect

function EvenetListeners(){

  opencolors.addEventListener("click", opencolor);

}

for(var i = 0; i<3010; ++i){

 var link = document.createElement("a");

 link.innerHTML = "▉"

 link.id = "btn";

 link.id += i;

 link.classList = "boxstyle"

 boxs.appendChild(link);

 link.addEventListener("click", clickFunc)

}

// renge tıklanınca kapatma ve renk id alma

colors.forEach(element => {

  element.onclick = function(){

    maincolor.style.display ="none";

    getcolor = element.id;

  }

  

});

function clickFunc(e){

  idSelect = e.target.id;

  idSelect.style.color = getcolor.style.color;

  console.log(idSelect);

}
EvenetListeners()

Ekran Alıntısı
idSelect ve getColor’un css kısmında ki coloru değiştirmek istiyorum böyle bir hata veriyor
şunun gibi bir şey olmasını istiyorum ;
idSelect.style.color = getcolor.style.color;

bu ksım yanlış id string tir. target i eşitlemen yeterli. Kod yapıştırıken de daha düzgün yapıştırırsan iyi olur. Soru soruyorsun en azından vakit ayıran insana biraz kolaylık olsun.