Djando Template Bölümünde Değişkeni For Dışında Kullanma


#1

Template içinde cevapları döndüren bir for döngüm var. Bu döngüme ait olan bir değişkeni daha yukarıda for dongusu dısında kullanmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim?


#2

Değişkeni controller’da tanımlayarak olabilir. for döngüsü içindeki bir değişkeni, mümkün olsa dahi, bu döngü dışında kullanmak iyi bir yol değil. Değişkenlerin kapsamlarına (scope) her zaman riayet edin.