Django admin panelinden kullanıcı ekleme

OperationalError at /admin/auth/user/add/

no such table: main.auth_user__old

Request Method: POST
Request URL: http://127.0.0.1:8000/admin/auth/user/add/
Django Version: 2.0.3
Exception Type: OperationalError
Exception Value: no such table: main.auth_user__old
Exception Location: D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\backends\sqlite3\base.py in execute, line 303
Python Executable: D:\anaconda\python.exe
Python Version: 3.7.6
Python Path: [‘C:\Users\Muhammed Enes Balcı\Desktop\djangoblog’, ‘D:\anaconda\python37.zip’, ‘D:\anaconda\DLLs’, ‘D:\anaconda\lib’, ‘D:\anaconda’, ‘D:\anaconda\lib\site-packages’, ‘D:\anaconda\lib\site-packages\win32’, ‘D:\anaconda\lib\site-packages\win32\lib’, ‘D:\anaconda\lib\site-packages\Pythonwin’]

Environment:

Request Method: POST
Request URL: http://127.0.0.1:8000/admin/auth/user/add/

Django Version: 2.0.3
Python Version: 3.7.6
Installed Applications:
[‘django.contrib.admin’,
‘django.contrib.auth’,
‘django.contrib.contenttypes’,
‘django.contrib.sessions’,
‘django.contrib.messages’,
‘django.contrib.staticfiles’]
Installed Middleware:
[‘django.middleware.security.SecurityMiddleware’,
‘django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware’,
‘django.middleware.common.CommonMiddleware’,
‘django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware’,
‘django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware’,
‘django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware’,
‘django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware’]

Traceback:

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py” in _execute
85. return self.cursor.execute(sql, params)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\backends\sqlite3\base.py” in execute
303. return Database.Cursor.execute(self, query, params)

The above exception (no such table: main.auth_user__old) was the direct cause of the following exception:

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\core\handlers\exception.py” in inner
35. response = get_response(request)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py” in _get_response
128. response = self.process_exception_by_middleware(e, request)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py” in _get_response
126. response = wrapped_callback(request, *callback_args, **callback_kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\contrib\admin\options.py” in wrapper
574. return self.admin_site.admin_view(view)(*args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\utils\decorators.py” in _wrapped_view
142. response = view_func(request, *args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\views\decorators\cache.py” in _wrapped_view_func
44. response = view_func(request, *args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\contrib\admin\sites.py” in inner
223. return view(request, *args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\utils\decorators.py” in _wrapper
62. return bound_func(*args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\views\decorators\debug.py” in sensitive_post_parameters_wrapper
76. return view(request, *args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\utils\decorators.py” in bound_func
58. return func.get(self, type(self))(*args2, **kwargs2)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\utils\decorators.py” in _wrapper
62. return bound_func(*args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\utils\decorators.py” in _wrapped_view
142. response = view_func(request, *args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\utils\decorators.py” in bound_func
58. return func.get(self, type(self))(*args2, **kwargs2)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\contrib\auth\admin.py” in add_view
100. return self._add_view(request, form_url, extra_context)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\contrib\auth\admin.py” in _add_view
127. return super().add_view(request, form_url, extra_context)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\contrib\admin\options.py” in add_view
1553. return self.changeform_view(request, None, form_url, extra_context)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\utils\decorators.py” in _wrapper
62. return bound_func(*args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\utils\decorators.py” in _wrapped_view
142. response = view_func(request, *args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\utils\decorators.py” in bound_func
58. return func.get(self, type(self))(*args2, **kwargs2)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\contrib\admin\options.py” in changeform_view
1450. return self._changeform_view(request, object_id, form_url, extra_context)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\contrib\admin\options.py” in _changeform_view
1494. self.log_addition(request, new_object, change_message)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\contrib\admin\options.py” in log_addition
773. change_message=message,

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\contrib\admin\models.py” in log_action
29. change_message=change_message,

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\models\manager.py” in manager_method
82. return getattr(self.get_queryset(), name)(*args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\models\query.py” in create
417. obj.save(force_insert=True, using=self.db)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\models\base.py” in save
729. force_update=force_update, update_fields=update_fields)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\models\base.py” in save_base
759. updated = self._save_table(raw, cls, force_insert, force_update, using, update_fields)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\models\base.py” in _save_table
842. result = self._do_insert(cls._base_manager, using, fields, update_pk, raw)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\models\base.py” in _do_insert
880. using=using, raw=raw)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\models\manager.py” in manager_method
82. return getattr(self.get_queryset(), name)(*args, **kwargs)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\models\query.py” in _insert
1125. return query.get_compiler(using=using).execute_sql(return_id)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\models\sql\compiler.py” in execute_sql
1283. cursor.execute(sql, params)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py” in execute
100. return super().execute(sql, params)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py” in execute
68. return self._execute_with_wrappers(sql, params, many=False, executor=self._execute)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py” in _execute_with_wrappers
77. return executor(sql, params, many, context)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py” in _execute
85. return self.cursor.execute(sql, params)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\utils.py” in exit
89. raise dj_exc_value.with_traceback(traceback) from exc_value

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py” in _execute
85. return self.cursor.execute(sql, params)

File “D:\anaconda\lib\site-packages\django\db\backends\sqlite3\base.py” in execute
303. return Database.Cursor.execute(self, query, params)

Exception Type: OperationalError at /admin/auth/user/add/
Exception Value: no such table: main.auth_user__old

Sorunu çözdüm. Şimdi bu sorunun temel sebebi django ile sqlite versiyonlarından birindeki uyuşmazlık. Sorun hangisinde açıkcası bilmiyorum ama izlediğim adımlar aşağıdadır.

Terminal açılarak;

“pip install Django” ==>Django son sürüm kurulur

Daha sonra blog dosyalarının olduğu dosyada bulunan “db.sqlite3” database dosyası silinir.

Terminale yazmaya devam ediyoruz;

“python manage.py makemigrations”

“python manage.py migrate”

Bu komutlardan sonra db.sqlite3 dosyası tekrar oluşmuş ve auth_user_old tablosu oluşmuş olacaktır.

Son olarak “python manage.py runserver” diyoruz. Tabii ki yeni bir database oluşturduğumuz için tüm bilgiler gidiyor.

İlk önce “python manage.py createsuperuser” diyerek admin paneline giriş yapabileceğimiz bir kullanıcı oluşturuyoruz.

Sorunun çözüldüğünden emin olmak için kullanıcı oluşturup bunu silmeye çalışıyoruz.

Herkese iyi çalışmalar…