Django HTML'de model gösterme sorunu

#1

Merhabalar;

Hata Çıktısı çok uzun olduğu için pastebin’e yükledim. Kalabalık olmasın.

HTML dosyası:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Blog</title>
  <link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
</head>
<body>
  <h1 class="baslik">Bloğum</h1>
  <p><strong>Yazılarım:</strong></p> <br>

  {% for i in posts %}
    <p> <a href="{{i.id}}"> {{i.title}} </a> </p>
  {% endfor %}

</body>
</html>

İlgili view:

from django.shortcuts import render
from .models import Post

def index(req):
  posts = Post.objects.all()
  context = {
    'posts': posts
  }
  return render(req, "blog/index.html", context)

Model:

from django.db import models

class Post(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=120, verbose_name="Başlık")
  content = models.TextField(verbose_name="İçerik")

  def __str__(self):
    return self.title
#2
sqlite3.OperationalError: no such table: blog_post

Tablolarınızı bir kontrol edin isterseniz.

#3

python3 manage.py migrate komutunu çalıştırmayı unutmuşum. :smile:

1 Like