Django kurs ekle butonu çalışmıyor

{% extends ‘layout.html’ %}

{% load static %}

{% block page_title_ %}

Create Course

{% endblock %}

{% block content %}

<div class="container mt-3">

  <div class="row">

    <div class="col-12">

      {% if error %}

        <div class="alert alert-danger">

          Formu eksiksiz doldurunuz

        </div>

      {% endif %}

      <form action="{% url 'create_course' %}" method = "POST" >

        {% csrf_token %}

        

        <div class="mb-3">

          

          <label class="form-label" for="{{form.title.id_for_label}}">Title</label>

          {{ form.title }}

        </div>

        <div class="mb-3">

          <label class="form-label" for="{{form.description.id_for_label}}">Description</label>

          {{ form.description }}

        </div>

        <div class="mb-3">

          <label class="form-label" for="{{form.image.id_for_label}}">image</label>

          {{ form.image }}

        </div>

        <div class="mb-3">

          <label class="form-label" for="{{form.slug.id_for_label}}">slug</label>

          {{ form.slug }}

        </div>

        <button class="btn btn-primary" type="submit">Kaydet</button>

      </form>

    </div>

  </div>

</div>

{% endblock %}

bu kod çalışmıyor.Kurs yüklemek istediğimde ve devamında olan kurs güncelle formu da bu forma yakın olduğundan çalıştıramadım. Nasıl çözebilirim?

viewları da atabilir misin