Django Model Field için MaxValueValidator'de Örnek Kullanımı

Değerli arkadaşlar,

Basit çaplı Stok uygulaması projemde modelin içinde tanımladığım FloadField değişkenim için MaxValueValidator limiti tanımlamak istiyorum, ancak bunu örnek üzerinden yapmam gerekiyor. Yani her bir ürünün kendi toplam stok miktarı kadar olması gerekiyor. Bunu verileri bir fonksiyonda oluşturup admin panelinde sorunsuzca gösterebiliyorum.

Bunun için modelin içinde kullandığım fonksiyon şu şekilde;

  def toplamstok(self):
    return Urun.objects.get(productname=self.urun).stokadet

Burada elde ettiğim veriden yola çıkarak her ürünün kendi miktar alanına, yine her ürünün stokadet verisinden yola çıkarak limit koyamıyorum.

miktar = models.FloatField(validators=[MinValueValidator(0), MaxValueValidator(BURAYA NE YAZMALIYIM)])

Bunu sinyal ile yaptım ama bu sefer hata istediğim gibi, yani django’nun kendi limit hata mesajı gibi field alanında olmuyor.

@receiver(pre_save, sender=YemekEkle)
def stok_kontrol(sender, instance, **kwargs):
  if instance.miktar <= (instance.miktar + instance.urun.stokadet):
    instance.urun.save()
  else:
    raise ValidationError("HATA")

Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?

Bende aşağıdaki kod işe yaramıştı.

class FloatForm(forms.ModelForm):
class Meta:
model=Float
fields=(‘a’,‘b’,‘stokadet’,‘d’)

def __init__(self, *args, **kwargs):
self.fields['stokadet']=forms.FloatField(max_value=100, min_value=1)