Django model oluştururken hata

django

#1

python manage.py makemigrations izin
deyince
ModuleNotFoundError:No module named 'Post’
hatası alıyorum. Nedendir acaba. Çözemedim.


#2

Merhaba.

izin isimli bir app’iniz var mı?


#3

evet izin isimli app ım var


#4

evet var

23 Kasım 2017 12:32 tarihinde ismailarilik noreply@forum.yazbel.com yazdı:


#5

Peki aldığınız hatayı tam olarak paylaşır mısınız? Bir de Post size ne ifade ediyor? Aynı bu şekilde projenizde aratır mısınız?


#6

Yeni öğrenmeye çalışıyorum.
Model.py dosyam şu

django.db içe aktarma modellerinden
django.utils import timezone’dan

sınıf Post (models.Model):
yazar = models.CharField(max_length=200)
baslik = models.CharField(max_length=200)
yazi = models.TextField()
yaratilma_tarihi = models.DateTimeField(default=timezone.now)
yayinlanma_tarihi = models.DateTimeField(blank=True, null=True)

def yayinla(self):
self.yayinlanma_tarihi = timezone.now()
self.save ()

def __str __ (öz):
return self.baslik

settings.py içine de ‘Post’ ekledim. ve sonra komut satırından
python manage.py migrations izin
dediğimde Post modulu yok diyor.

23 Kasım 2017 13:08 tarihinde ŞAKİR TÜRKMEN sakirturkmen@gmail.com yazdı:


#7

C:\PYTHON_PROJECT>python manage.py migrations izin
Traceback (most recent call last):
File “manage.py”, line 22, in
execute_from_command_line(sys.argv)
File “C:\Python\lib\site-packages\django\core\management_init_.py”, line 367, in execute_from_command_line
utility.execute()
File “C:\Python\lib\site-packages\django\core\management_init_.py”, line 341, in execute
django.setup()
File “C:\Python\lib\site-packages\django_init_.py”, line 27, in setup
apps.populate(settings.INSTALLED_APPS)
File “C:\Python\lib\site-packages\django\apps\registry.py”, line 85, in populate
app_config = AppConfig.create(entry)
File “C:\Python\lib\site-packages\django\apps\config.py”, line 90, in create
module = import_module(entry)
File “C:\Python\lib\importlib_init_.py”, line 126, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File “”, line 994, in _gcd_import
File “”, line 971, in _find_and_load
File “”, line 953, in _find_and_load_unlocked
ModuleNotFoundError: No module named ‘Post’


#8

Merhaba.

Verdiğiniz koddan tam olarak anlayamadım, onaylamak için yazıyorum. Model.py dosyanız şu şekilde mi:

import models from django.db
import timezone from django.utils

class Post (models.Model):
  yazar = models.CharField(max_length=200)
  baslik = models.CharField(max_length=200)
  yazi = models.TextField()
  yaratilma_tarihi = models.DateTimeField(default=timezone.now)
  yayinlanma_tarihi = models.DateTimeField(blank=True, null=True)

  def yayinla(self):
    self.yayinlanma_tarihi = timezone.now()
    self.save ()

  def __str __ (self):
    return self.baslik

#9

evet en sondaki def str (Self) : öz yerine self yazılı


#10

Tamam. Bir de Model.py dosyanızın adı models.py olmalı. Son olarak settings.py içindeki INSTALLED_APPS'in içeriğini paylaşabilir misiniz?


#11

INSTALLED_APPS = [
‘django.contrib.admin’,
‘django.contrib.auth’,
‘django.contrib.contenttypes’,
‘django.contrib.sessions’,
‘django.contrib.messages’,
‘django.contrib.staticfiles’,
‘Post’,
]


#12

Merhaba.

INSTALLED_APPS içine model’ınızın adı olan Post'u değil de uygulamanızın adı olan izin'i yazmalısınız. makemigrations komutu uygulamanızın içindeki model’ları bulacaktır.

İyi çalışmalar.


#13

çok teşekkür ederim. çok sağolun. .