Django model oluştururken hata

python manage.py makemigrations izin
deyince
ModuleNotFoundError:No module named 'Post’
hatası alıyorum. Nedendir acaba. Çözemedim.

Merhaba.

izin isimli bir app’iniz var mı?

evet izin isimli app ım var

evet var

23 Kasım 2017 12:32 tarihinde ismailarilik noreply@forum.yazbel.com yazdı:

Peki aldığınız hatayı tam olarak paylaşır mısınız? Bir de Post size ne ifade ediyor? Aynı bu şekilde projenizde aratır mısınız?

Yeni öğrenmeye çalışıyorum.
Model.py dosyam şu

django.db içe aktarma modellerinden
django.utils import timezone’dan

sınıf Post (models.Model):
yazar = models.CharField(max_length=200)
baslik = models.CharField(max_length=200)
yazi = models.TextField()
yaratilma_tarihi = models.DateTimeField(default=timezone.now)
yayinlanma_tarihi = models.DateTimeField(blank=True, null=True)

def yayinla(self):
self.yayinlanma_tarihi = timezone.now()
self.save ()

def __str __ (öz):
return self.baslik

settings.py içine de ‘Post’ ekledim. ve sonra komut satırından
python manage.py migrations izin
dediğimde Post modulu yok diyor.

23 Kasım 2017 13:08 tarihinde ŞAKİR TÜRKMEN sakirturkmen@gmail.com yazdı:

C:\PYTHON_PROJECT>python manage.py migrations izin
Traceback (most recent call last):
File “manage.py”, line 22, in
execute_from_command_line(sys.argv)
File “C:\Python\lib\site-packages\django\core\management_init_.py”, line 367, in execute_from_command_line
utility.execute()
File “C:\Python\lib\site-packages\django\core\management_init_.py”, line 341, in execute
django.setup()
File “C:\Python\lib\site-packages\django_init_.py”, line 27, in setup
apps.populate(settings.INSTALLED_APPS)
File “C:\Python\lib\site-packages\django\apps\registry.py”, line 85, in populate
app_config = AppConfig.create(entry)
File “C:\Python\lib\site-packages\django\apps\config.py”, line 90, in create
module = import_module(entry)
File “C:\Python\lib\importlib_init_.py”, line 126, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File “”, line 994, in _gcd_import
File “”, line 971, in _find_and_load
File “”, line 953, in _find_and_load_unlocked
ModuleNotFoundError: No module named ‘Post’

Merhaba.

Verdiğiniz koddan tam olarak anlayamadım, onaylamak için yazıyorum. Model.py dosyanız şu şekilde mi:

import models from django.db
import timezone from django.utils

class Post (models.Model):
  yazar = models.CharField(max_length=200)
  baslik = models.CharField(max_length=200)
  yazi = models.TextField()
  yaratilma_tarihi = models.DateTimeField(default=timezone.now)
  yayinlanma_tarihi = models.DateTimeField(blank=True, null=True)

  def yayinla(self):
    self.yayinlanma_tarihi = timezone.now()
    self.save ()

  def __str __ (self):
    return self.baslik

evet en sondaki def str (Self) : öz yerine self yazılı

Tamam. Bir de Model.py dosyanızın adı models.py olmalı. Son olarak settings.py içindeki INSTALLED_APPS'in içeriğini paylaşabilir misiniz?

INSTALLED_APPS = [
‘django.contrib.admin’,
‘django.contrib.auth’,
‘django.contrib.contenttypes’,
‘django.contrib.sessions’,
‘django.contrib.messages’,
‘django.contrib.staticfiles’,
‘Post’,
]

Merhaba.

INSTALLED_APPS içine model’ınızın adı olan Post'u değil de uygulamanızın adı olan izin'i yazmalısınız. makemigrations komutu uygulamanızın içindeki model’ları bulacaktır.

İyi çalışmalar.

çok teşekkür ederim. çok sağolun. .

1 Beğeni

merhaba bende de modül sorunu var size yaptığım işlemleri atıyorum lütfen yardımcı olun kafayı yemek üzereyim
settings.py bölümü :
INSTALLED_APPS = [

'django.contrib.admin',

'django.contrib.auth',

'django.contrib.contenttypes',

'django.contrib.sessions',

'django.contrib.messages',

'django.contrib.staticfiles',

'article'

models.py bölümü:
from django.db import models

Create your models here.

class Article(models.Model()):

author = models.ForeignKey("auth.User", on_delete=models.CASCADE)

title = models.CharField(max_length=50)

content = models.TextField()

created_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

admin.py bölümü :
from django.contrib import admin

from .models import Article
admin.site.Register(Article)

bunlar böyleyken komut satırına : python manage.py run server yapıyorum :

(venv) C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\Desktop\blog>python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Exception in thread django-main-thread:
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\threading.py”, line 932, in _bootstrap_inner
self.run()
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\threading.py”, line 870, in run
self._target(*self.args, **self.kwargs)
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py”, line 53, in wrapper
fn(*args, **kwargs)
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\django\core\management\commands\runserver.py”, line 109, in inner_run
autoreload.raise_last_exception()
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py”, line 76, in raise_last_exception
raise exception[1]
File "C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\django\core\management_init
.py", line 357, in execute
autoreload.check_errors(django.setup)()
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py”, line 53, in wrapper
fn(*args, **kwargs)
File "C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\django_init
.py", line 24, in setup
apps.populate(settings.INSTALLED_APPS)
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\django\apps\registry.py”, line 114, in populate
app_config.import_models()
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\django\apps\config.py”, line 211, in import_models
self.models_module = import_module(models_module_name)
File "C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\importlib_init
.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File “”, line 1014, in _gcd_import
File “”, line 991, in _find_and_load
File “”, line 975, in _find_and_load_unlocked
File “”, line 671, in _load_unlocked
File “”, line 783, in exec_module
File “”, line 219, in _call_with_frames_removed
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\Desktop\blog\article\models.py”, line 5, in
class Article(models.Model()):
File “C:\Users\ÖMER FARUK SONTUR\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\django\db\models\base.py”, line 408, in init
opts = self._meta
AttributeError: ‘Model’ object has no attribute ‘_meta’
hatası alıyorum lüttfen yardım edin @ismailarilik