Django "Modeller için veri tabanına tablo oluşturma" sorunu

Merhabalar
Django öğrenmeye başladım kaynak olarak django girls’in dökümanını kullanıyorum “Modeller için veri tabanına tablo oluşturma” bölümüne geldiğimde her şey yerli yerinde olmasına rağmen terminalden

(myvenv) C:\Users\omera\Desktop\DjangoGirls>python manage.py makemigrations blog
Traceback (most recent call last):
File "manage.py", line 21, in <module>
main()
File "manage.py", line 17, in main
execute_from_command_line(sys.argv)
File "C:\Users\omera\Desktop\DjangoGirls\myvenv\lib\site- 
packages\django\core\management\__init__.py", line 381, in execute_from_command_line
utility.execute()
File "C:\Users\omera\Desktop\DjangoGirls\myvenv\lib\site- 
packages\django\core\management\__init__.py", line 357, in execute
django.setup()
File "C:\Users\omera\Desktop\DjangoGirls\myvenv\lib\site-packages\django\__init__.py", 
line 24, in setup
apps.populate(settings.INSTALLED_APPS)
File "C:\Users\omera\Desktop\DjangoGirls\myvenv\lib\site- 
packages\django\apps\registry.py", line 114, in populate
app_config.import_models()
File "C:\Users\omera\Desktop\DjangoGirls\myvenv\lib\site-packages\django\apps\config.py", line 211, in import_models
self.models_module = import_module(models_module_name)
File "C:\Users\omera\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\importlib\__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 677, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 728, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
File "C:\Users\omera\Desktop\DjangoGirls\blog\models.py", line 4, in <module>
class Post(models.Model):
File "C:\Users\omera\Desktop\DjangoGirls\blog\models.py", line 11, in Post
bank = True, null = True)
File "C:\Users\omera\Desktop\DjangoGirls\myvenv\lib\site-packages\django\db\models\fields\__init__.py", line 1162, in __init__
super().__init__(verbose_name, name, **kwargs)
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'bank'

şeklinde hata aldım nedeni nedir?

Kodları görmemiz gerek. Modeli atmanız gerekiyor.

Ama bu Model sınıfından yeni bir nesne oluştururken çıkmış bir hata gibi görünüyor. Bank field’i varmış ama nesne oluşturulurken değeri zorunlu olduğu halde verilmemiş.

from django.db import models
from django.utils import timezone

class Post(models.Model):
  author = models.ForeignKey('auth.User',on_delete=models.CASCADE)
  title = models.CharField(max_length=200)
  text = models.TextField()
  created_date = models.DateTimeField(
    default=timezone.now)
  published_date = models.DateTimeField(
    bank = True, null = True)

  def publish(self):
    self.published_date = timezone.now()
    self.save()

  def __str__(self):
    return self.title

blogun içindeki models.py dosyasının içeriği

bank = True
blank = True olacak.

Program yazmak kadar dönen hataları da okuyabilmek önemlidir.

En alttan başlayarak yukarıya doğru okuyacaksın. Yazdığın kodları görmeye başladığın yer, hedefindeki satırlardır.

Teşekkür ederim :smile: