Django Proje Başlatma Sorunsalı

Merhaba Django projemi çalıştırmak için runserver kodunu yazdığımda böyle bir hata alıyorum nedeni bilen varsa yardım olabilir mi?
Neden projeyi başlatamıyorum ?

>   C:\Users\Basri\Downloads\ruyablogapp-master>python manage.py runserver
>   Watching for file changes with StatReloader
>   Exception in thread django-main-thread:
>   Traceback (most recent call last):
>    File "C:\Anaconda3\lib\threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
>     self.run()
>    File "C:\Anaconda3\lib\threading.py", line 865, in run
>     self._target(*self._args, **self._kwargs)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 53, in wrapper
>     fn(*args, **kwargs)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\core\management\commands\runserver.py", line 109, in inner_run
>     autoreload.raise_last_exception()
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 76, in raise_last_exception
>     raise _exception[1]
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\core\management\__init__.py", line 357, in execute
>     autoreload.check_errors(django.setup)()
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 53, in wrapper
>     fn(*args, **kwargs)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\__init__.py", line 24, in setup
>     apps.populate(settings.INSTALLED_APPS)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\apps\registry.py", line 91, in populate
>     app_config = AppConfig.create(entry)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\apps\config.py", line 90, in create
>     module = import_module(entry)
>    File "C:\Anaconda3\lib\importlib\__init__.py", line 127, in import_module
>     return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
>    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _gcd_import
>    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
>    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 965, in _find_and_load_unlocked
>   ModuleNotFoundError: No module named 'crispy_forms'
> 
>   Traceback (most recent call last):
>    File "manage.py", line 21, in <module>
>     main()
>    File "manage.py", line 17, in main
>     execute_from_command_line(sys.argv)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\core\management\__init__.py", line 401, in execute_from_command_line
>     utility.execute()
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\core\management\__init__.py", line 395, in execute
>     self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\core\management\base.py", line 328, in run_from_argv
>     self.execute(*args, **cmd_options)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\core\management\commands\runserver.py", line 60, in execute
>     super().execute(*args, **options)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\core\management\base.py", line 369, in execute
>     output = self.handle(*args, **options)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\core\management\commands\runserver.py", line 95, in handle
>     self.run(**options)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\core\management\commands\runserver.py", line 102, in run
>     autoreload.run_with_reloader(self.inner_run, **options)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 599, in run_with_reloader
>     start_django(reloader, main_func, *args, **kwargs)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 584, in start_django
>     reloader.run(django_main_thread)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 299, in run
>     self.run_loop()
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 305, in run_loop
>     next(ticker)
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 345, in tick
>     for filepath, mtime in self.snapshot_files():
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 361, in snapshot_files
>     for file in self.watched_files():
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 260, in watched_files
>     yield from iter_all_python_module_files()
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 105, in iter_all_python_module_files
>     return iter_modules_and_files(modules, frozenset(_error_files))
>    File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 141, in iter_modules_and_files
>     resolved_path = path.resolve(strict=True).absolute()
>    File "C:\Anaconda3\lib\pathlib.py", line 1134, in resolve
>     s = self._flavour.resolve(self, strict=strict)
>    File "C:\Anaconda3\lib\pathlib.py", line 187, in resolve
>     return self._ext_to_normal(_getfinalpathname(s))
>   OSError: [WinError 123] Dosya adı, dizin adı veya birim etiketi sözdizimi hatalı: '<frozen importlib._bootstrap>'

ModulNotFoundError:no module named ‘crispy_froms’

Modül hatası import ettiğin modülleri gözden geçir ‘crispy_froms’

sorunsalı görünce bi an kendimi ekşi sözlükte sandım.

1 Beğeni

Çok Teşekkürler MuratPolat bilmediğim için 40 yıl düşünsem ben bunun çözümünü bulamazdım.

1 Beğeni