Django UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xfc in position 1: invalid start byte hatası

başlıkta bulunan hatayı almaktayım

C:\Users\Güçlü\Desktop\BACKEND\ders1>python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
December 12, 2020 - 13:00:33
Django version 3.1.4, using settings 'ders1.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
Exception in thread django-main-thread:
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\threading.py", line 932, in _bootstrap_inner
  self.run()
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\threading.py", line 870, in run
  self._target(*self._args, **self._kwargs)
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 53, in wrapper
  fn(*args, **kwargs)
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\django\core\management\commands\runserver.py", line 139, in inner_run
  run(self.addr, int(self.port), handler,
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\django\core\servers\basehttp.py", line 206, in run
  httpd = httpd_cls(server_address, WSGIRequestHandler, ipv6=ipv6)
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\django\core\servers\basehttp.py", line 67, in __init__
  super().__init__(*args, **kwargs)
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\socketserver.py", line 452, in __init__
  self.server_bind()
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\wsgiref\simple_server.py", line 50, in server_bind
  HTTPServer.server_bind(self)
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\http\server.py", line 140, in server_bind
  self.server_name = socket.getfqdn(host)
 File "C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\socket.py", line 756, in getfqdn
  hostname, aliases, ipaddrs = gethostbyaddr(name)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xfc in position 1: invalid start byte

bu arada localhost:8000 de çalışmamak da belki de bunlar uyarıdır diye denedim

daha kod vs yazmadım

Acaba içinde Türkçe karakterler geçen bir dizinde çalıştığınız için mi bu hatayı alıyorsunuz?

türkçe karakter içermeyen bir dizin yok maalesef kullanıcı adı Güçlü zaten

belki appdata içinde bir klasör açarım ama sıkıntı çıkabilir

C: dizininde, içinde Türkçe karakter içermeyen bir alt dizin oluşturun bir daha deneyin isterseniz.

olabilir denerim

C:\backend yaptım deneyeceğim

denedim ama aynı hata aynı şekilde çıktı vererek karşıma çıktı

Hımm, Python’ı appdata içindeki dizinlerden birine kurduğunuz için olabilir mi acaba, çünkü Python’ın kurulu olduğu dizinin tam yolunda Türkçe karakterler var.

internetten çözümlere baktım net değil

https://stackoverflow.com/questions/61048701/utf-8-codec-cant-decode-byte-python bunu buldum fakat pek açık değil nerede değişlik yapılacağı net değil

Başka neyden ötürü bu hatayı almış olabilirsiniz bilemiyorum.

peki attığım linkteki çözümü sizce hangi dosyaya uygulamalıyım çünkü yeşil tik almış ama nereye yazılması gerektiği söylenmemiş

O başlıkta belirtilen sorunun sizin sorunuz ile alakalı olduğunu düşünmüyorum.

UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xfc in position 1: invalid start byte bendeki hata kodu bu

birebir bu hatayı alan kimse yok nedense

0xa0 bu kısımlar da ve position kısımlarında sayı değişikliği var

Hata o ama, önce sorunun Türkçe karakterlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için, Python’ı, içinde Türkçe karakter olmayan bir dizine yeniden kurabilirsiniz. Eğer bu sorunu almaya devam ederseniz, en azından sorunun bununla alakalı olmadığını öğrenmiş olursunuz. Sonra da bu hatayı neden aldığınızı tekrar araştırabilirsiniz.

1 Beğeni