Django'da Order_by ve Foreignkey'i Ortak Kullanma

Ana sayfamda aşağıda modeli kullanarak soruları listeliyorum. Her sorunun altında o soruya ait bazi değerler var. Soruya gelen cevap sayısı, favori sayisi gibi.
Bu değerleri diğer tablolardan getirip nasıl doğru soru ile ilişkilendirebilirim?

    questions = QuestionModel.objects.order_by('-questionID')

table = QuestionModel.(QuestionModel…objects.raw(query))
query nizi string olarak tsql syntax ile yazabilirsiniz.
select * from join vs. gibi