Döngü oluşturma

import string
from random import *
harfler = string.ascii_letters
sayilar = string.digits
semboller = string.punctuation
karakterler = harfler+sayilar
min_uzunluk = 30
max_uzunluk = 30
sifre = “”.join(choice(karakterler)
for x in range(randint(min_uzunluk, max_uzunluk)))
print(“S” + sifre)

burda bir döngü oluşturmak istiyorum nasıl yaparım ben kapatana kadar üretmeye devam edip bir txt dosyasına yazdırmasını istiyorum ürettiklerini… teşekkür

a = 1
f=open(“konumu.txt”,“w”)
while a == 1:
f.write(“%d/t”, degiskenadi)

böyle bir formata çevirmen gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle kodlarınızı paylaşırken kod görünümünde paylaşmalısınız;

Bu kısımda join metodunun parantezi kapatılmamış.

İstediğiniz ise;

f = open("sifreler.txt", "w")
while True:
    sifre = “”.join(choice(karakterler))
    # şifre oluşturuluyor...
    f.write(sifre)

İyi çalışmalar :slight_smile: