Dün çalışan kod bugün çalışmıyor

Öncelikle herkese iyi forumlar.
Ruby öğrenmeme yardımcı olacak bir mini proje üstünde çalışıyorum ve dün çalıştığı halde bugün hata veriyor.
Yardımcı olabilecek olan varsa şimdiden teşekkürler.
Kod:

require "gosu"
include Gosu

class Hello < Window
	def initialize
		@çal = 0
		super 500,500,false
		Dir.chdir(Dir.getwd+"/Sounds")
		@a = Dir.glob("*.mp3")
		oynat
	end
	def oynat(nesne=0)
		if nesne == "arttır";@çal += 1 elsif nesne=="azalt";@çal -= 1 else @çal = 0 end
		if @a.size >= @çal-1;oynat end
		@music = Song.new(self,@a[@çal])
		@music.play
	rescue RuntimeError
		oynat
	end
	def update
		if button_down? KbLeft
			oynat("azalt")
		elsif button_down? KbRight
			oynat("arttır")
		end
		unless @music.playing?
			oynat("arttır")
		end
	end	
end

worm = Hello.new.show

Hata:

Music.rb(main):032:0> worm = Hello.new.showTraceback (most recent call last):
    16: from Music.rb:13:in `oynat'
    15: from Music.rb:13:in `oynat'
    14: from Music.rb:13:in `oynat'
    13: from Music.rb:13:in `oynat'
    12: from Music.rb:13:in `oynat'
    11: from Music.rb:13:in `oynat'
    10: from Music.rb:13:in `oynat'
    9: from Music.rb:13:in `oynat'
    8: from Music.rb:13:in `oynat'
    7: from Music.rb:13:in `oynat'
    6: from Music.rb:13:in `oynat'
    5: from Music.rb:13:in `oynat'
    4: from Music.rb:13:in `oynat'
    3: from Music.rb:13:in `oynat'
    2: from Music.rb:11:in `oynat'
    1: from Music.rb:16:in `rescue in oynat'
SystemStackError (stack level too deep

Herhangi bir değişiklik yaptınız mı?

sadece bu kısmı değiştirdim.Öncesi oynat(0) böyleydi.

Nereyi değiştirdin? Birsürü oynat kısmı var. RuntimeError’u catch ederkenki bölüm mü?

https://ruby-doc.org/core-2.6/SystemStackError.html

https://duckduckgo.com/?t=lm&q=ruby+systemstackerror&atb=v229-6&ia=web

Dünden beri sadece devamlı olması için bunu ekledim.

Onu eski haline getirince çalışıyor mu? Attığım linklere ve aramaya da bak istersen.

Hatayı bu kısım çıkarıyormuş :expressionless: